EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 15.04.2008                                           Toplantı Sayısı: 9

 

         Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 15.04.2008 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

KARAR 2-

Senatomuzun 13.03.2007 gün ve 3/9, Bakanlar Kurulu’nun 2007-12957 sayılı kararı ile kurulan Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nde, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16. ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5/e maddeleri uyarınca, “Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı”nın açılmasına dair, anılan Enstitü’nün 10.04.2008 gün ve 52 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve gerekçesi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nde, “Madde Bağımlılığı Anabilim Dalı”nın kurulmasına ve teklifin Yükseköğretim Kuruluna arzına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 3-

Senatomuzun 13.03.2007 gün ve 3/9, Bakanlar Kurulu’nun 2007-12957 sayılı kararı ile kurulan Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nde, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16. ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5/e maddeleri uyarınca, “İlaç Klinik Araştırmaları Anabilim Dalı”nın açılmasına dair, anılan Enstitü’nün 10.04.2008 gün ve 53 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve gerekçesi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nde, “İlaç Klinik Araştırmaları Anabilim Dalı”nın kurulmasına ve teklifin Yükseköğretim Kuruluna arzına, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 15.04.2008                                                      Toplantı Sayısı: 9

 

KARAR 4-

Senatomuzun 13.03.2007 gün ve 3/9, Bakanlar Kurulu’nun 2007-12957 sayılı kararı ile kurulan Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nde, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16. ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5/e maddeleri uyarınca, “Klinik Toksikoloji Anabilim Dalı”nın açılmasına dair, anılan Enstitü’nün 10.04.2008 gün ve 54 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve gerekçesi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nde, “Klinik Toksikoloji Anabilim Dalı”nın kurulmasına ve teklifin Yükseköğretim Kuruluna arzına, oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR 5-

 

Senatomuzun 13.03.2007 gün ve 3/9sayılı ve  Bakanlar Kurulu’nun 2007-12957 sayılı kararı ile kurulan Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nde, “Bağımlılıkta Denetimli Serbestlik Danışmanlığı Yükseklisans Programı” açılmasına dair, anılan Enstitü’nün 10.04.2008 gün ve 51 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nde, “Bağımlılıkta Denetimli Serbestlik Danışmanlığı Yükseklisans Programı”nın 2008/2009 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren açılmasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 15.04.2008                                                      Toplantı Sayısı: 9

KARAR 6-

Senatomuzun 13.03.2007 gün ve 3/9sayılı ve  Bakanlar Kurulu’nun 2007-12957 sayılı kararı ile kurulan Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nde, “Madde Bağımlılığı Doktora Programı” açılmasına dair, anılan Enstitü’nün 10.04.2008 gün ve 47 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nde, “Madde Bağımlılığı Doktora Programı” 2008/2009 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren açılmasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 7-

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında 2008/2009 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren “Geriatri Hemşireliği Yükseklisans Programı” açılmasına dair teklif, Yönetim Kurulu kararı okundu ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında 2008/2009 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren “Geriatri Hemşireliği Yükseklisans Programı” açılmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 8-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalında 2008/2009  öğretim yılı güz yarıyılından itibaren “Biyoistatistik Tezli Yükseklisans Programı” açılmasına dair, anılan Enstitünün 28.03.2008 gün ve 992 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı okundu ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalında 2008/2009  öğretim yılı güz yarıyılından itibaren “Biyoistatistik Tezli Yükseklisans Programı” açılmasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 15.04.2008                                                      Toplantı Sayısı: 9

KARAR 9-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında 2008/2009  öğretim yılı güz yarıyılından itibaren “Farmasötik Mikrobiyoloji Doktora Programı” açılmasına dair, anılan Enstitünün 08.04.2008 gün ve 4292 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı okundu ve hazırlanan dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında 2008/2009  öğretim yılı güz yarıyılından itibaren “Farmasötik Mikrobiyoloji Doktora Programı” açılmasına ve teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 10-

 

 

Senatomuzun 13.03.2007 gün ve 3/9, Bakanlar Kurulu’nun 2007-12957 sayılı kararı ile kurulan Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü’nde,açılması istenilen;

         -İlaç Klinik Araştırmalar Yükseklisans Programı,

         -Farmakovijilans Yükseklisans Programı,

         -Bağımlılık Toksikoloji Yükseklisans Programı,

         -Klinik Farmakoloji Doktora Programı,

Tekliflerinin ilgili Enstitü ve Fakültelerce ortak bir karara varılmak üzere yeniden bir komisyonca incelenmesine, komisyonun

Enstitü Müdürü Prof.Dr.Hakan Coşkunol,

Eczacılık Fakültesi Dekanı Varol Pabuççuoğlu,

Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ata Erdener,

Tıp Fakültesi Senato Üyesi Prof.Dr.İnan Soydan,

Eczacılık Fakültesi Senato Üyesi Prof.Dr.Semih Güneş’ten ibaret olmasına, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 15.04.2008                                                      Toplantı Sayısı: 9

KARAR 11-

Ege Üniversitesi Öğretim-Eğitim Yönetmeliğinin Yabancı Dil Yeterlik belgesi ile ilgili 11.maddesinin yeniden düzenlenmesine dair teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11.maddesinin 2.paragrafına “Yabancdı dil yeterlik sınavına ek olarak eşdeğerliği ve başarı notu Yabancı Diller Bölümünce belirlenecek ölçütlere uygun ulusal veya uluslararası yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunanlar, bağlı oldukları programların güz veya bahar yarıyılına kayıt yaptırırlar.”

 b)Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11.maddesine 3.paragraf olarak;

-“Yabancı Diller programı yıllık bir program olup, Üniversiteye yeni kayıt olan ve bir yılını tamamlayamayan hazırlık sınıfı öğrencileri bundan yararlanamazlar.”

eklenmesi tekliflerinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 12-

Eğitim Fakültesi’nde Öğretmen Yetiştirme programında ders önerileri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 18.02.2008 gün ve 3480/463 sayılı yazısı uyarınca hazırlanan Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Lisans programı ders içerikleri ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans program ders içeriklerini aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 13-

2007/2008 yılında Üniversitemize alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının Rektörlüğümüz  Eğitim Komisyonunca uygun görülen “Ege Üniversitesi Yabancı uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Esaslarına göre yapıldığı; bu yıl da aynı uygulamanın devam edeceği, ancak; (2008-2009) öğretim yılındaki kayıtlarda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 23.10.2007 gün ve 28209/3988 sayılı yazısı uyarınca ülke barajı ile ilgili uygulamanın ne şekilde yapılacağına dair, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 08.04.2008 gün ve 4318 sayılı yazısı okundu. Esaslar incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2008/2009 yılından Üniversitemize alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin asli kayıtlarından sonra, boş kalan kontenjanların; “ülke barajı aranmaksızın” Ege Üniversitesi yabancı uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Esaslarına göre doldurulmasına,

         karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 15.04.2008                                                      Toplantı Sayısı: 9

 

KARAR 14-

 

 

Üniversitemiz ile Giessen-Friedberg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  arasında imzalanan, 2008/2009 öğretim yılında yükseklisans öğrenci değişimi içeren Çift diploma programı (Dual Award Programı) uygulaması önerisine ilişkin Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 26.03.2008 gün ve 2271 sayılı teklif yazısı ve ilgili protokol okundu.

            Yapılan görüşmelerden sonra; protokolün aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oybirliğiyle karar verildi.