EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 15.06.2004                                                                  Toplantı Sayısı: 12

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 15.06.2004 Salı günü saat 14:30’da Rektör       Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

a) Öğrenci Temsilcisi Firat SARSAR’ın yıl içindeki çalışmaları hakkında verdiği bilgi dinlenildi.

b)Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR’ın açıklaması üzerine, bugün vefat eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet PİRİŞTİN’a için saygı duruşunda bulunuldu.

c)Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünden Doç.Dr.Erdal BEDİR’e bilim bursu verilmesi dolayısıyla, Fakültesi ve kendisi tebrik edildi.

KARAR 3-

 

            Ege Üniversitesi’nde yabancı uyruklu öğrencilerin lisans programlarına kabulü ile ilgili hazırlanan esasların aynen kabulüne karar verildi.

KARAR 4-

 

            İletişim Fakültesi Radyo-TV-Sinema Bölümü bünyesinde “Görsel İletişim Tasarım Anabilim Dalı” açılmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığının 14.05.2004 günlü yazısı, kurul kararı ve gerekçesi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16.maddesine göre;  İletişim Fakültesi Radyo-TV-Sinema Bölümü bünyesinde “Görsel İletişim Tasarım Anabilim Dalı” kurulmasının uygunluğuna; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 5-

 

            Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2004/2005 öğretim yılından itibaren “Biyomühendislik” Anabilim Dalı “Doktora” programı açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün teklifi, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Lisansüstü Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7.maddesi maddesi uyarınca, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2004/2005 öğretim yılından itibaren “Biyomühendislik” Anabilim Dalı “Doktora” programı açılmasına, teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 15.06.2004                                                                  Toplantı Sayısı: 12

 

KARAR 6-

            Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu bünyesinde 2005/2006 öğretim, eğitim yılından itibaren “Sağlık Memurluğu” Bölümü açılmasına ve 30 öğrenci alınmasına dair, anılan Yüksekokulu’nun teklifi, kurul kararı ve koşullar ve başvuru formları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu bünyesinde 2005/2006 öğretim, eğitim yılından itibaren faaliyete geçmek üzere “Sağlık Memurluğu Bölümü açılmasına ve 30 öğrenci alınmasına, konunun Yükseköğretim kurulu Başkanlığına iletilmesine, karar verildi.