EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

 

Karar Tarihi: 17.05.2006                                                Toplantı Sayısı : 7

 

          Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 17.05.2006 Salı günü saat 14:30’da Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Haluk BAYLAS başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; aşağıda belirtilen kararı alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

KARAR 1-

 

17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay İkinci Daire Başkanı ve üyelerine yapılan menfur saldırı ile ilgili olarak olağanüstü toplanan Ege Üniversitesi Senatosu tarafından hazırlanan metnin kabulüne ve kamuoyuna duyurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

17 Mayıs 2006 günü Türkiye Cumhuriyetinin temel kurumlarından Danıştay’a karşı düzenlenen ve Danıştay üyelerinden Mustafa Özbilgin’in ölümü ve dört üyenin yaralanması ile sonuçlanan silahlı saldırı, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından derin bir üzüntü ile karşılanmıştır.

  

Ege Üniversitesi Senatosu üyeleri, bu pervasız saldırının Danıştay üyelerinin şahsına değil, Danıştay kurumuna, onun temsil ettiği değerlere ve Cumhuriyete karşı bir saldırı olduğu kanaatindedir. Bir ülkedeki yüksek yargı organları, o ülkenin Anayasal düzeninin temel güvencesidir. Bu nedenle, Senatomuz hukuka yönelik saldırıları, rejim değişikliği arzularının ve hukuk dışında meşruiyet arayışlarının  ifadesi olarak görmektedir.  Danıştaya karşı yapılan bu maksatlı ve planlı saldırıda, saldırının faili kadar, yargı organlarının kararları üzerinden siyaset yapanların da sorumluluğu vardır. 

 

Cumhuriyetin ilke ve değerleri etrafında kenetlenmeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu inancını taşıyan Ege Üniversitesi Senatosu olarak, saldırının sorumlularının asla cezasız bırakılmaması beklentisiyle, üniversitemiz mensuplarını ve tüm toplumu derinden yaralayan bu çirkin saldırıyı nefretle kınar ve lanetleriz