EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 17.06.2008                                                       Toplantı Sayısı: 12

 

 

            Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 17.06.2008 Salı günü saat 14:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

KARAR 1-

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

KARAR 2-

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu  Ebelik Anabilim Dalında “Doktora” programı açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün teklifi, kurul kararı, gerekçeli teklif okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik maddeleri uyarınca, 2008/2009 öğretim yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik Anabilim Dalında “Doktora” programı açılmasının uygunluğuna, teklifin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 3-

 

“Senatoya sunulan ve bir komisyonca incelenmesi öngörülen Çevre Bilimleri Enstitüsü” kurulmasına dair, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin  teklifinin geri çekilmesiyle ilgili, anılan Merkez Müdürlüğü’nün 12.06.2008 gün ve sayılı teklifi, kurul kararı okundu.

Teklifin senato gündeminden çıkarılmasına, oybirliğiyle karar verildi.