EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi : 19.08.2008                                                      Toplantı Sayısı: 14

 

          Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 19.08.2008 Salı günü saat 11:00’de Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

         Karar 1-

 

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

KARAR 2-

 

2008/2009 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Örgün ve İkinci Öğretim Bölümlerine özel yetenek sınavı ile alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru ve sınav ile ilgili koşullarının ve öğrenci kayıt ücretlerinin; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yönetim Kurulunun 03.06.2008 gün ve 9/2 sayılı kararında belirtildiği şekliyle aynen kabulüne, karar verildi.

 

KARAR 3-

 

2008/2009 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı bölümlerine özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, Özel Yetenek Sınav tarihleri, sınav öncesi uygulanacak eğitim ve ön kayıt ücretleri ile ilgili; Okul Müdürlüğü’nün 14.07.2008 gün ve 14/1 sayılı Yönetim Kurulu  kararında belirtildiği şekliyle aynen kabulüne, karar verildi.

 

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 19.08.2008                                                      Toplantı Sayısı: 14

 

KARAR 4-

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nun Animasyon Bölümüne, 2008/2009 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavıyla alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, başvuru, yetenek sınav tarihleri ile başvurularda alınacak sınav ücretine ilişkin, Okul Müdürlüğü’nün 14.07.2008 gün ve 12/3 sayılı Yönetim Kurulu  kararında  belirtildiği şekliyle aynen kabulüne, karar verildi.

 

KARAR 5-

Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ, bazı konularda görüşlerine başvurmak için Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Yard.Doç.Dr.Engin ÖNEN’i Rektör Danışmanı olarak atadığını, Rektör Danışmanını Senato’ya dinleyici olarak katılmasını teklif etti.

Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR 6-

 

Eski Rektörlerimizden Prof.Dr.Sermet AKGÜN’ün vefatı nedeniyle sözalan Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ, cenaze töreni sırasında Prof.Dr.Aslı ÖZER’in yapımı için çok uğraş verdiği Olimpik Yüzme Havuzu’na “Prof.Dr.Sermet Akgün Havuzu” adının verilmesine dair teklifini iletti. Bu teklifin birçok öğretim üyesi yanında kendi arzusunun  da olduğunu beyan etti.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklif olumlu karşılandı, ancak konunun Senatoda daha önce alınan ilkeler doğrultusunda Komisyon kararı olarak Senatomuza getirilmesine; Komisyonun; Rektör Yard. Prof.Dr.Süer ANAǒin başkanlığında,

Tıp Fakültesi Dekanı     Prof.Dr.Ata ERDENER

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Semih ERKAN,

Bed.Eğit.ve Spor Y.O.Md. Prof.Dr.Birol DOĞAN’dan 

ibaret olmasına, oybirliğiyle karar verildi.