EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 19.09.2006                                                                Toplantı Sayısı: 10

 

 

          Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 19.09.2006 Salı günü saat 11:00’de Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

 

KARAR 2-

 

-TÜBİTAK’ın verdiği ödüller,

-Bütçe görüşmeleri,

-Açılış konusunda,

-Avrupa bilimsel eğlence gezisi,

-Arkeolojik kazılar,

 konularında, Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR’ın verdiği bilgi dinlenildi.

 

KARAR 3-

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün; Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalları için Akademik Takvim değişikliği ile ilgili, Enstitü Yönetim Kurulu’nun 10.08.2006 gün ve 22/40 sayılı kararı ve değişen Akademik takvim okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün; Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalları için yapılan Akademik Takviminin değişiklik teklifinin aynen kabulüne, karar verildi.

KARAR 4-

 

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünün 2006/2007 Eğitim Planı 7.yarıyılına, Kalite Sistemleri (2+0) dersinin seçmeli olarak açılmasına dair, Fakülte teklifi, Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 19.09.2006                                                                Toplantı Sayısı: 10

 

KARAR 5-

 

Ege Meslek Yüksekokulu, Cilt Bakım ve Güzellik programının birinci sınıfında okutulan Mesleki Yabancı Dil I ve II.sınıfında okutulan Mesleki Yabancı Dil II derslerinin kaldırılarak; 2006/2007 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren birinci sınıfta yıllık olarak yabancı dil (4+0) dersinin eklenmesine dair, anılan Okul Müdürlüğünün teklifi, Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Meslek Yüksekokulu, Yönetim Kurulu’nun konu ile ilgili kararının aynen kabulüne, oybirliğiyle  karar verildi.

KARAR 6-

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı uyarınca, Eğitim Fakültelerinin İlköğretime Öğretmen yetiştiren bölümlerinin program revizyonu ve bu kapsamda tamamlanan programlara uygun olarak hazırlanan ders değişiklikleriyle ilgili, Eğitim Fakültesi Dekanlığının 10.08.2006 gün ve 2380 sayılı yazısı, 28.07.2006 gün ve 17/4-5 sayılı Yönetim Kurulu kararları okundu. Ders değişiklikleri incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Eğitim Fakültesi’nde 2006/2007 Eğitim-Öğretim yılında uygulanmak üzere Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 28.07.2006 gün ve 17/4-5 sayılı kararlarındaki ders değişikliklerinin aynen kabulüne, karar verildi.

KARAR 7-

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalına bağlı olarak 2006/2007 öğretim yılında bahar döneminden itibaren ikinci öğretim tezsiz yükseklisans programı açılması; anılan programın adının “İnsan İlişkileri Yönetimi” olmasına dair, teklif, kurul kararı ve ekli evrak incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalına bağlı olarak 2006/2007 öğretim yılında bahar döneminden itibaren  “İnsan İlişkileri Yönetimi” ikinci öğretim tezsiz yükseklisans programı açılmasının uygunluğuna, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 19.09.2006                                                                Toplantı Sayısı: 10

KARAR 8-

 

20.06.2006 gün ve 9/10 sayılı Senato kararının yeniden düzenlenmesine dair; bazı Senato Üyelerine yapılan teklifin kabulü ile; konunun Eğitim Komisyonunda görüşüldükten sonra, Senatoya arzına oybirliğiyle karar verildi.

Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR

                                                                Rektör

Rektör Yrd.Prof.Dr.Fikret İKİZ                       ..................              Rektör Yrd.Prof.Dr.Haluk BAYLAS                ....................

Rektör Yrd.Prof.Dr.Mustafa METİN                ..................              Tıp Fak.Dek.Prof.Dr.Ata ERDENER...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Bekir ÇETİNKAYA                ..................              Ziraat Fak.Dek.nı Prof.Dr.Semih ERKAN                ......................

Müh.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................     Diş Hek.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Selda ERTÜRK.....................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................                Ecz.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Erçin ERCİYAS                ......................

Su Ürün.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............                İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Ahmet Bülent GÖKSEL.............                Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.Kadir ASLAN                ....................

Senato Ü.Prof.Dr.Ali ÜNAL                    .....................           Senato Ü.Prof.Dr.Murat GOMEL                 ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Rengin ELTEM................................  Senato Ü.Prof.Dr.Mustafa MUTLUER                ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                  .....................           Senato Ü.Prof.Dr.Adnan TOKAÇ                 ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Aylin PİRA                      ......................          Senato Ü.Prof.Dr.Neşe KUMRAL                             .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ                ......................          Senato Ü.Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA...................      Senato Ü.Prof.Dr.İnan SOYDAN                              ......................      Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Ahmet ARSLAN   .......................     Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ                ...................                 Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Cemal ERONAT   .......................   

Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Emür HENDEN                ....................                T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................  

Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Meral ERAL                ......................                Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI                ......................  

B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Birol DOĞAN..... ....................                Öd.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Fethi DOĞAN       ...................... 

İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülsün AYDEMİR ...................                Dev.T.M.K.Md.Prof.Dr M.Hakan CEVHER....................   

Ege Ms.Y.O.M.V.Prof.Dr.Mustafa METİN         ...................                Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................   

Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Zeynep  CONK            .........................                Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Tomris ÖZGÜR.................    

Çeş.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Taner BAYSAL                ......................                Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kerim DURAN                ....................    

Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Levent TOKER  ......................                Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA                ......................   

Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY                ......................          Raportör Genel Sekreter: Cihangir SOYGÜL.....................