EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO  KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi :20.01.2004                                                    Toplantı Sayısı: 2

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı , 20.01.2004 Salı günü saat 14:30 da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

            KARAR 1- 

 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup, imza edildi.

 

            KARAR 2     

 

 

            Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR;

-         Yükseköğretim Yasa Tasarısı hakkında,

-         Araştırma Fonu hakkında

-         “Anı Kitabı” hazırlıkları konusunda,

-         21.01.2004 günü Sabancı Kültür Merkezi’nde yapılacak toplantı hakkında

 

Bilgi verdi.

-               Öğrenci Konseyi Başkanı Fırat Sarsar’ın Ankara’da yapılan Üniversite Kanun Tasarısı hakkındaki toplantıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

 

            KARAR 3     

           

 

            Çeşme Meslek Yüksekokulunda Otel Yöneticiliği programı II. Sınıf öğrencilerine güz yarıyılında verilen  “ Turizm Sektöründe Pazarlama ve Satış Geliştirme” dersinin 2003/2004 öğretim yılında bahar yarılında verilmesine dair, anılan Okul Müdürlüğünün 16.12.2003 gün ve 794 sayılı yazısı ekinde 10.12.2003 gün ve 19/5 sayılı Yönetim kurulu kararının kabulüne, karar verildi.