EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

 

 

Toplantı Tarihi : 20.04.2007                                                                Toplantı Sayısı: 5

 

 

 

          Ege Üniversitesi Senatosu, 20.04.2007 Cuma günü saat 14:00’de Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle olağanüstü toplanarak; aşağıda  belirtilen kararı almıştır. (Genel Sekreter Yardımcısı Halil KAPIDERE toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

            Karar 1-

 

 

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet SEZER’in görev süresinin 16.05.2007 tarihinde sona ermesi nedeniyle aşağıdaki kararı oybirliğiyle alarak kamuoyuna duyurmayı uygun görmüştür.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NUN KAMUOYUNA DUYURUSU

Cumhurbaşkanlığı görevi süresince hukukun üstünlüğünü, Cumhuriyetin kazanımlarını, laik ve çağdaş yönetim anlayışını, bilime ve insan haklarına saygıyı ön planda tutan; onurlu ve dürüst devlet adamı kimliğini ödün vermeden her platformda hayata geçirerek örnek olan 10.Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet SEZER’e şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz.

Ege Üniversitesi Senatosu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin; Atatürk İlke ve devrimlerine yürekten bağlı, anayasal kurumlara saygılı, evrensel demokrasinin kurallarını  tüm kesimlere eşit uygulanan, ülke bütünlüğünü korumayı temel görev edinen bir Cumhurbaşkanını ulusal uzlaşma ile tesbit edip seçeceği inancını kamuoyuna saygı ile duyurur.