EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO  KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi :20.05.2004                                                  Toplantı Sayısı: 9

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı , 20.05.2004 Salı günü saat 15:00 da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

            KARAR 1- 

 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup, imza edildi.

KARAR 2-

 

            Rektör adaylarının seçimle belirlenmesine ilişkin usul ve esasların okunmasına geçildi. Konu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu’nun 17.05.2004 gün 9004 sayılı yazısı ve ekleri incelendi.

Aday belirleme seçiminin hiçbir yanlış yoruma yer vermeyecek, seçime gölge düşürmeyecek şekilde organize edilmesi ve uygulanmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtilerek; sandık kurullarının birden fazla oluşması gerektiği belirtildi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)Rektör adayları belirleme seçiminin 07.06.2004 Pazartesi günü saat 09:00/16:00 arasında Kampüs Kültür Merkezi (MÖTBE)de yapılmasına, nisap sağlanmadığı takdirde seçimin 09.06.2004 Çarşamba günü nisap aranmaksızın yapılmasına,

b)Seçimde oy kullanma hakkına sahip Profesör-Doçent ve Yard.Doçentlerin isim listelerinin her akademik ünvan gurupları için ayrı ayrı olmak üzere, üçer nüsha olarak Rektörlükte hazırlanmasına,

c)Seçim ilkeleri çerçevesinde her türlü hazırlığı yapmak,  ve sandık kurullarını oluşturarak seçim sürecini başlatmak üzere Senatonun seçimle gelmiş üyelerinin “Ön seçim Komisyonu” olarak çalışmalarına, ilk toplantının Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Haluk BAYLAS’ın başkanlığında 21.05.2004 tarihinde Rektörlükte saat 13:30’da yapılmasına,

d)Komisyonun Prof.Dr.Ali ÜNAL, Prof.Dr.Murat GOMEL, Prof.Dr.Halil ŞENGONCA, Prof.Dr.Sezen ZEYTİNOĞLU, Prof.Dr.Semih GÜNEŞ, Prof.Dr.Zeki ERGEN, Prof.Dr.Demet GÜRÜZ, Prof.Dr.Erhan ADA, Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ, Prof.Dr.Kadir ASLAN, Prof.Dr.Ağah ÇERTUĞ’tan ibaret olmasına,

oybirliğiyle karar verildi.