EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.06.2006                                                                Toplantı Sayısı: 9

          Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 20.06.2006 Salı günü saat 17:00’de Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

Üniversitemiz Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümlerine 2006/2007 eğitim-öğretim yılında ön kayıt yaptıracak öğrencilerde aranacak şartlar, alınacak ücretler ile özel yetenek sınav tarihleri ve sınav öncesi düzenlenecek eğitim programlarına ilişkin, anılan Okul Müdürlüğünün teklifi, 04.05.2006 gün ve 10/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Devlet Türk Musikisi Konservatuvarına 2006/2007 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrencilerle ilgili 04.05.2006 gün ve 10/15 sayılı Okul Yönetim Kurulu kararının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 3-

 

Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine  2006/2007 eğitim-öğretim yılında ön kayıt yaptıracak öğrencilerde aranacak şartlar, alınacak ücretler ile özel yetenek sınav tarihleri ve sınav öncesi düzenlenecek eğitim programlarına ilişkin, anılan Okul Müdürlüğünün teklifi, 12.06.2006 gün ve 10/2 sayılı Okul Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna  2006/2007 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrencilerle ilgili Okul Yönetim Kurulu kararı ve ekindeki koşulların aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 4-

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde  2006/2007 öğretim yılında açılacak programların koşul ve kontenjanlarına ilişkin,  anılan Enstitü Müdürlüğünün teklifi, kurul kararı, ekli dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde  2006/2007 öğretim yılında açılacak programların koşul ve kontenjanlarına ilişkin,  anılan Enstitü Kurulu’nun 26.05.2006 gün ve 1/1 sayılı kararına ekli programların koşul ve kontenjanlarına ilişkin tekliflerinin   aynen kabulüne, karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.06.2006                                                                Toplantı Sayısı: 9

KARAR 5-

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde  2005/2006 yılında açılan ve 2006/2007 öğretim yılında da devam edecek olan İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Psikoloji Anabilim Dallarındaki doktora programlarının eğitim planlarında yapılan değişiklik ile ilgili anılan Enstitü Müdürlüğünün teklifi, 26.05.2006 gün ve 2006/1-6 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 6-

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde   2006/2007 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Tarih Anabilim Dalına bağlı olarak “Genel Türk Tarihi” Yükseklisans programlarının açılmasına dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün teklifi, 26.05.2006 gün ve 2006/1-5 sayılı Enstitü kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde   2006/2007 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Genel Türk Tarihi Yükseklisans programının açılmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 7-

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde   2006/2007 öğretim yılında açılacak ÖYP Yeni Türk Dili doktora programı ile ilgili teklif, 14.06.2006 gün ve 22/19 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde   2006/2007 öğretim yılında açılacak olan ÖYP Yeni Türk Dili doktora programının kabulüne, ön koşul olarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş olma şartının aranmasına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 8-

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde   2006/2007 öğretim yılında açılacak İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora programı ile ilgili teklif, 14.06.2006 gün ve 22//21 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2006/2007 öğretim yılında 4 kontenjan ayrılarak İngiliz Dili ve Edebiyatı doktora programı açılmasına, ön koşul olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü  bitirmiş olmak, (lisans veya yükseklisans yapmış olmak) şartının aranmasına, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.06.2006                                                                Toplantı Sayısı: 9

KARAR 9-

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde   2006/2007 öğretim yılında ÖYP İngiliz Dili ve Edebiyatı doktora programı ile ilgili teklif, 14.06.2006 gün ve 22/20 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde   2006/2007 öğretim yılında açılacak ÖYP İngiliz Dili ve Edebiyatı doktora programının kabulüne, ön koşul olarak İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş olma şartının aranmasına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 10-

Araştırma Görevlilerinin doktora öğrencileri sırasında “Gelişim ve Öğrenme   (3-0) ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” (3-2) 4 derslerini almaları konusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının teklifi, konu ile ilgili 3 Enstitü Müdürlüğünün yazıları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Araştırma Görevlilerinin doktora öğrenimleri sırasında “Gelişim ve Öğrenme” (3-0) ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” (3-2) 4 derslerini almalarının uygunluğuna,  oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 11-

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde  Psikoloji Anabilim Dalına bağlı olarak, 2006/2007 güz yarıyılından itibaren “İnsan Kaynakları ve İnsan İlişkileri Yönetimi” tezsiz yükseklisans ikinci öğretim programının açılmasına ilişkin teklif okundu. 

Yapılan görüşmelerden sonra; Senato üyelerince, aynı adı taşıyan bir yükseklisans programının olduğu belirtildiğinden dosyanın Prof.Dr.Ahmet ASLAN’ın başkanlığında, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden bir öğretim üyesinden oluşturularak komisyonca incelenmesinden sonra Senatoda görüşülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 12-

Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına, 2006/2007 öğretim yılı güz  yarıyılında alınacak öğrenci kontenjan önerileri hakkında Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 13.06.2006 günlü teklif yazısı, 31.05.2006 gün ve 1/2006-3 sayılı Enstitü kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına, 2006/2007 öğretim yılında güz  yarıyılında alınacak doktora ve yükseklisans öğrenci kontenjanlarının ve şartlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.06.2006                                                                Toplantı Sayısı: 9

KARAR 13-

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, 2006/2007 öğretim yılındaki mevcut ders kataloğuna ilave olarak yeni ders önerileri ve değişiklikler ile ilgili, Enstitü Müdürlüğünün teklifi, 31.05.2006 gün ve 1 /4 sayılı  kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fen Bilimleri Enstitüsü’nde, 2006/2007 öğretim yılında uygulanacak ders kataloğuna ilave olarak yeni ders öneri ve değişikliklerinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 14-

Senatomuzun kararı ile kabul edilen Lisansüstü yaz okulu dersleri hakkındaki Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğünün teklifi, 31.05.2006 gün ve 1/6 sayılı Enstitü Kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; yaz okulu ile ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulunun 31.05.2006 gün ve 1/6 sayılı kararının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 15-

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne 2006/2007 öğretim yılında okutulacak olan ders programları ile ilgili teklif, 18.05.2006 gün ve 1/3 sayılı Enstitü Kurulu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitüsüde 2006/2007 öğretim yılında okutulacak olan ders programlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 16-

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans ve doktora programlarına  2006/2007 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili teklif okundu; Enstitü Kurulunun 18.05.2006 gün ve 1/ 2 sayılı kararı incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yükseklisans ve doktora programlarına  2006/2007 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında alınacak öğrenci kontenjanlarının aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 17-

Hemşirelik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin 5.maddesi 11.paragraf uyarınca; 2005/2006 yılında 1.sınıfa kaydını yaptıran, entegre ders alan öğrencilerin bütünleme sınavının 4-8 Eylül 2006; 2006/2007 öğretim yılında ders alan öğrencilerin bütünleme sınavlarının 3-7 Eylül 2007 tarihlerinde yapılmasına dair, anılan Okul Müdürlüğünün teklifinin aynen kabulüne; buna göre 2006/2007 Akademik Takviminde değişiklik yapılmasına, oybirliğiyle karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 20.06.2006                                                                Toplantı Sayısı: 9

KARAR 18-

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi’nin görüşülmesine geçildi. Konunun Eğitim ve Mevzuat Komisyonlarınca incelendiği görüldü.

Yapılan görüşmelerden sonra; Komisyonlarda yapılan değişikliklerle, Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi’nin kabulüne, karar verildi.