EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

 

Toplantı Tarihi :21.07.2009                                                        Toplantı Sayısı: 19

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı,21.07.2009 Salı günü saat 14:00'de Rektör Prof.Dr.Candeğer YILMAZ başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Vekili Prof.Dr.M.Bülent ÖZKAN toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1-

         Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

Karar 2-

Rektör Prof.Dr. Candeğer YILMAZ;

·        Üniversitemiz Kütüphanesinde"Doğru Tercihim Ege Üniversitesi” tanıtım çalışmasının başlatıldığı,

·        Ödemiş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Yılmaz ŞAYAN'ın atandığı,

·        Mühendislik Fakültesi Senato Üyeliğine Prof. Dr. Fazilet Vardar Sükan'ın seçildiği,

·        Ege Meslek Yüksekokulu'nun Amerika Mesleki Teknik Kurumları ile Meslek Okulları arasında başlattığı çifte diploma verilmesi konusunda ülkemizdeki sekiz üniversiteden biri olduğu,

·        10 Kasım ve 29 Ekim etkinlikleri törenlerinin üniversitemiz çapında düzenlenmesi konusunda çalışmalarda bulunulduğu,

·        Üniversitemizin İzmir Fuarında yer alma çalışmalarında bulunulduğu,

Konularında bilgi verdi

Karar 3-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarının 2009-2010 eğitim öğretim yılında uygulayacakları eğitim planları ve değişikliklere ilişkin teklifler,  dosyalar ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın görüşleri incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakülte ve Yüksekokulların 2009-2010 eğitim öğretim yılında uygulayacakları eğitim planlarının aynen kabulüne karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ

SENATO  KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi :21.07.2009                                                        Toplantı Sayısı: 19

Karar 4-

Üniversitemiz Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Animasyonu Bölümüne 2009-2010 eğitim öğretim yılında özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, özel yetenek sınav tarihleri, sınav öncesi uygulanacak eğitim ve ön kayıt ücretlerine ilişkin, anılan okul müdürlüğünün 14.7.2009 gün ve 538 sayılı yazısı ve kurul kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra teklifin aynen kabulüyle, alınacak ücretlerin döner sermaye bütçesine yatırılmasına karar verildi.

Karar 5-

Türk Silahlı Kuvvetlerine, Üniversitelere, Hastane, Huzurevi ve Milli Eğitime yaptığı yardımlarla adını duyuran Sn. Salih Recep İŞGÖREN'e son olarak üniversitemiz hastanesine kazandırdığı tesisler dikkate alınarak" Üstün Hizmet Madalyası" verilmesine dair, Rektör Prof. Dr. Candeğer YILMAZ'ın 21.07.2009 tarihli teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklif uygun görülerek bu konuda rapor hazırlamak üzere Prof. Dr. Nuri BİLGİN, Prof Dr. Haluk BAYLAS ve Prof. Dr. İnan SOYDAN'dan ibaret bir komisyon kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Karar 6-

Üniversitemizde uygulanmakta olan" Bağıl Not Sistemi" ile ilgili görüşmelere geçildi. Konuyla ilgili Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim yönetmeliğinde yapılması gereken değişiklikler okundu. Bu konuda hazırlanan değişiklik teklifi ile" Ölçme Değerlendirme Sistemi Kılavuzu" değerlendirildi.

Yapılan görüşmeden sonra;

a) Tüm üniversitemizde Harfli Sisteme geçilmesine,

b) Senato görüşmelerinin ışığı altında Yönetmelikteki düzeltmelerin ilgili komisyonca yapılması ve Senato üyelerine e-mail ile gönderilmesine, son şekliyle 28.07.2009 günü yapılacak olan senato oturumunda görüşülmesine,

Oy birliğiyle karar verildi.