EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

 

Toplantı Tarihi : 21.12.2004                                                                Toplantı Sayısı: 18

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 21.12.2004 Salı günü saat 14:00’te Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

 

KARAR 1-

 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

 

 

Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR, iki toplantı arasında yapılan faaliyetler ile ilgili bilgi verdi.

 

KARAR 3-

 

 

Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17/b maddesi uyarınca hazırlanan Yönerge’nin okunmasına geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra;

a)      Yönerge’nin yapılan değişiklikle kabulüne, (Ekli)

b)     Senatomuzun 28.09.2004 gün ve 16/6 sayılı oturumda alınan yetki çerçevesinde, “Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde yapılması gereken değişiklikler yeniden düzenlenerek resmi gazete’ye gönderilmesine,

karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 21.12.2004                                                                Toplantı Sayısı: 18

KARAR 4-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarımıza 2004/2005 öğretim yılı bahar yarıyılında yatay geçişle alınacak öğrencilerle ilgili tekliler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; tekliler belirtilen yatay geçiş ile ilgili kontenjanların ve ilan metninin aynen kabulüne, karar verildi.

Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR

                                                                Rektör

Rektör Yrd.Prof.Dr.Fikret İKİZ                       ..................              Rektör Yrd.Prof.Dr.Haluk BAYLAS                ....................

Rektör Yrd.Prof.Dr.Mustafa METİN                ..................              Tıp Fak.Dek.Prof.Dr.Ata ERDENER...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Bekir ÇETİNKAYA                ..................              Ziraat Fak.Dek.nı Prof.Dr.Semih ERKAN                ......................

Müh.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................     Diş Hek.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Selda ERTÜRK.....................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................                Ecz.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Erçin ERCİYAS                ......................

Su Ürün.Fak.Dek.nı Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............                İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Ahmet Bülent GÖKSEL.............                Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.İbrahim DÖNMEZER    ....................

Senato Ü.Prof.Dr.Ali ÜNAL                    .....................           Senato Ü.Prof.Dr.Murat GOMEL                 ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Rengin ELTEM................................  Senato Ü.Prof.Dr.Sezen ZEYTİNOĞLU                ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                  .....................           Senato Ü.Prof.Dr.Zeki ERGEN                   ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Mustafa DURMAZ                ......................          Senato Ü.Prof.Dr.Neşe KUMRAL                             .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ                ......................          Senato Ü.Prof.Dr.Kadir ASLAN                 ......................      Senato Ü.Prof.Dr.Agah ÇERTUĞ                               ......................      Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Ahmet ARSLAN   .......................     Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ                ...................                 Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Cemal ERONAT   .......................   

Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Emür HENDEN                ....................                T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................  

Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Meral ERAL                ......................                Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI                ......................  

B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Mustafa F.ACAR  ....................                Öd.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Fethi DOĞAN       ...................... 

İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülsün AYDEMİR ...................                Dev.T.M.K.Md.V.Prof.Dr Haluk BAYLAS                ....................   

Ege Ms.Y.O.M.V.Prof.Dr.Mustafa METİN         ...................                Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................   

Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Zeynep CONK            .........................                Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Tomris ÖZGÜR.................    

Çeş.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Taner BAYSAL                ......................                Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kerim DURAN                ....................    

Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Levent TOKER  ......................                Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA                ......................   

Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY                ......................          Raportör Genel Sekreter: Cihangir SOYGÜL.....................