EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 22.03.2005                                                                Toplantı Sayısı: 5

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 22.03.2005 Salı günü saat 14:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

 

KARAR 1-

Ege Üniversitesi Senatosu 22 Mart 2005 tarihli olağan toplantısında 20 Mart 2005 günü Mersin’de düzenlenen Nevruz Şenlikleri sırasında Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı olayını ele alarak konuya ilişkin görüşlerini kamuoyuna açıklamaya oybirliğiyle karar vermiştir.

Ege Üniversitesi Senatosundan Kamuoyuna

Ege Üniversitesi Senatosu 20 Mart 2005 günü Mersin’de Nevruz kutlamaları sırasında bir grubun Türk bayrağını yakma girişimini üzüntü ve esefle karşılamıştır.

Tarihinde ve ortak belleğinde sadece kendisinin değil, savaştığı ülkelerin bayraklarına da saygı göstermiş olmanın haklı gururunu taşıyan bir toplumda, hiçbir amaç bu tür bir saldırıyı hoş gösteremez, haklılaştıramaz.

Türkiye Cumhuriyeti bayrağını milletimizin birlik ve bütünlüğünü perçinleyen, şeref ve onurunu simgeleyen yüce bir değer sayan senatomuz, tüm yurttaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ederken, kamu vicdanını rencide eden bu menfur saldırıyı şiddetle kınar.

 

KARAR 2-

 

Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2.maddesi uyarınca; 2005/2006 eğitim-öğretim yılında Fakülte-Yüksekokul Enstitü ve Yaz Okullarında uygulanacak Akademik Takvim’in okunmasına geçildi. Teklifler incelendi. 

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemizde 2005/2006 eğitim-öğretim yılında Fakülte-Yüksekokul Enstitü ve Yaz Okullarında uygulanacak Akademik Takvim’in aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 3-

 

Mevzuat Komisyonunda kabul edilen 2005/2006 eğitim-öğretim yılında Konservatuvar hazırlık sınıfında uygulanacak “Hazırlık Sınıfı, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”nin okunmasına geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra;Yönergenin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 4-

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünce hazırlanan “Ege Üniversitesi Stratejik Plan Hazırlıkları”nın görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR tarafından takdim edilen ve sunumu yapan Planın Senato Üyelerinin görüşlerine gönderilmesine bir hafta içinde yazılı görüş alınmasına ve Senatoda tekrar görüşülmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 22.03.2005                                                                Toplantı Sayısı: 5

 

 

KARAR 5-

 

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Program (ÖYP) Yönetmeliğinin, gelecek Senato toplantısında görüşülmesine karar verildi.