EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 23.10.2007                                             Toplantı Sayısı: 13

  Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 23.10.2007 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

KARAR 2-

 

 

Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR;        

 

-Son zamanlarda meydana gelen terör olayları, Üniversitemizdeki olaylar,

-19.10.2007 günü yapılan Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı toplantıları

hakkında bilgi verdi.

 

KARAR 3-

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği’nin geçici 2.maddesine göre atamalarda aranacak  asgari kriterlerin belirlenmesi konusunda görüşme açıldı. Bu arada Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.10.2007 gün ve 6169 sayılı yazısı okundu.

Yazıdan; 26.05.2007 gün ve 26533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerinin Danıştay 8.dairesinin 12.09.2007 tarihli kararı ile durdurulduğu anlaşıldı.

Konunun gündemden çıkarılmasına; atama ve yükseltmelerde 2547 Sayılı Kanunun hükümleri ve 28.01.1982 tarihinde yayınlanan Yönetmelik uyarınca işlem yapılacağına bilgi edinildi.

 

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 23.10.2007                                                         Toplantı Sayısı: 13

 

 

KARAR 4-

 

Son günlerde tırmanan terör ile ilgili olarak daha önce verilen yetki çerçevesinde hazırlanan ve 21.10.2007 günü yayınlanan bildiri okundu.

Bildiri oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR 5-

Su Ürünleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi’nin 21.maddesinde yeralan “Mezun olabilmesi için alınması gereken tüm derslerin zorunlu toplam kredisi 160’tır.” İfadesi yerine; “Tüm zorunlu derslerin ve uygulamaların toplam kredisi 160’ı aşamaz” ifadesinin konulmasına dair, Su Ürünleri Fakültesi Fakülte Kurulu’nun 04.10.2007 gün ve 7/1 sayılı teklifinin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

KARAR 6-

 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin 10.maddesi uyarınca, Senatoca seçilen ADEK üyelerinin 1/3’ünün değiştirilmesine dair, 23.10.2007 gün ve 189 sayılı teklif, Yönetmelik maddesi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; ADEK Üyelerinden;

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER yerine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rezan TATLIDİL, Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Taner BAYSAL yerine İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Gülsün ÖZENTÜRK, Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Meral ERAL yerine Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü Sıddık İÇLİ’nin seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.