EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO VE YÖNETİM KURULU KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 26.02.2008                                           Toplantı Sayısı: 6

 

 

         Ege Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu birlikte, 26.02.2008 Salı günü saat 13:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında toplanarak; aşağıdaki kararları almıştır.

 

 

 

KARAR  1-

 

Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü operasyon ülkemizde yeniden tüm kurumların kenetlenmesi gerektiğini göstermektedir. Türkiye bölgesinde küresel bir güç ve aktör olarak uluslar arası barışa her zaman destek vermeyi ve üzerine düşenleri yerine getirmeyi kabul etmiştir. Uluslararası barışın tesisi ancak bölgesinde tehdit unsurlarından arınmış bir ülkeyle başarılabilir. Silahlı Kuvvetlerimizin çeyrek asırdır yürüttüğü bu mücadelede şiar edindiği ilke; Ulu Önder’in “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesidir. Bu bağlamda ordumuzun son operasyonunun yegane amacının, uluslararası hukuktan aldığı güçle, barışın ve huzurun tesisine yönelik olduğuna inanmaktayız.

         Irak’ın kuzeyinde zorlu coğrafya ve kış koşullarında, içinden çıktığı topluma bugünün ve yarının güvenli yapısını armağan etmek için mücadele eden askerlerimizin, her zaman olduğu gibi yanlarında olduğumuzu belirtmek bizim için bir görevdir. Operasyon sırasında şehit olan askerlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, ailelerinin acılarını kalbimizde taşıdığımızı ifade ediyoruz.

 

KARAR 2-

 

23.02.2008 tarihinde Anayasa’nın 10. ve 42. maddelerinde yapılan, kanun önünde eşitlik ve eğitim hakkı ile ilgili değişiklikler, Anayasa Mahkemesinin içtihadı ile oluşan ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin de sözleşmeye uygun bulduğu mevcut hukuki durumu ortadan kaldırmamıştır. Aksine yorum, Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen hukuk devleti ve laiklik ilkesine açıkça aykırı düşecektir. 2547 Sayılı Kanunun bu konuya ilişkin hükümleri hakkında bu güne kadar verilmiş yargı kararlarının Anayasa’nın 138/4 ve 153/6 maddelerindeki açık emir uyarınca idari makamlar bakımından bağlayıcılığını halen koruması nedeniyle üniversitemizde kılık kıyafet ile ilgili olarak yürürlükte olan uygulamanın aynen sürdürülmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.