EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi :26.04.2005                                                          Toplantı Sayısı: 7

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 26.04.2005 Salı günü saat 14:00’de Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

 

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

50.yıl ile ilgili hazırlılar ve program hakkında Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR’ın verdiği izahat dinlendi. Bastırılan hatıra para Senato üyelerine görüşlere sunuldu.

KARAR 3-

Diş Hekimliği Fakültesi’nde 2005/2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 1.sınıf öğrencilerine “Bağıl Not Sistemi”nin uygulanmasına dair, anılan Fakülte Dekanlığının 31.03.2005 gün ve 433 sayılı yazısı, 30.03.2005 gün ve 2005/2/2 sayılı Fakülte  Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Diş Hekimliği Fakültesi’nde 2005/2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 1.sınıf öğrencilerine “Bağıl Not Sistemi”nin uygulanmasına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 4-

Senatomuzun 22.03.2005 gün ve 5/2 sayılı senato kararı ile kabul edilen 2005/2006 öğretim yılı Akademik takviminde Eczacılık Fakültesi’nin değişiklik isteği okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; 22.03.2005 gün ve 5/2 sayılı senato kararı ile kabul edilen 2005/2006 öğretim yılı Akademik Takviminde Eczacılık Fakültesi Dekanlığının değişiklik teklifinin aynen kabulüne, karar verildi.

KARAR 5-

30.03.2004 gün ve 25418 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Ege Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri, Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi’ne adapte etmek üzere,  Fakültece kurulan Eğitim Komisyonu görüşleri ve Ege Üniversitesi Mevzuat Komisyonu kararları okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Yönetmeliğin uygun olarak yeniden düzenlenen “Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi”nin aynen kabulüne, karar verildi.

KARAR 6-

Ege Üniversitesi ve bağlı birimleri bünyesinde öğrenci, personel ve diğer kişilerin beslenme, dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılan ve açılacak olan, kantin-kafeterya gibi yerlerin işletilmesi ve denetlenmesi amacıyla hazırlanan “Ege Üniversitesi Kantin-Kafeterya İşletim ve Denetim Yönergesi” Mevzuat Komisyonunun yaptığı düzeltmeler de dikkate alınarak incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra;  yapılan düzeltmelerde “Ege Üniversitesi Kantin-Kafeterya İşletim ve Denetim Yönergesi”nin kabulüne, karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi :26.04.2005                                                          Toplantı Sayısı: 7

KARAR 7-

2004/2005 öğretim yılı yaz döneminde açılacak olan Lisans ve Lisansüstü derslerle ilgili, Fakülte-Yüksekokul ve Enstitülerden gelen teklifler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4.maddesi uyarınca; 204/2005 öğretim-eğitim yılında yaz döneminde Üniversitemiz Mühendislik, Fen, Edebiyat, Ziraat, İktisadi ve İdari Bilimler, Su Ürünleri ve Eğitim Fakültelerinde Beden Eğitimi ve Spor Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4.maddesi uyarınca; 204/2005 öğretim-eğitim yılında yaz döneminde Üniversitemiz Mühendislik, Fen, Edebiyat, Ziraat, İktisadi ve İdari Bilimler, Su Ürünleri ve Eğitim Fakültelerinde, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda, Fen Bilimleri Enstitüsünde açılacak Lisans ve Lisansüstü derslerin tekliflerde belirtildiği gibi kabulüne karar verildi.