EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 26.05.2008                                                       Toplantı Sayısı: 11

 

 

            Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 26.05.2008 Pazartesi günü saat 18:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

Karar 1- Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

  Karar 2-

Fakülte ve Yüksekokulların, 2008/2009 eğitim-öğretim yılında uygulayacakları eğitim planları ve yapılacak olan değişikliklere ilişkin teklifler okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakülte ve Yüksekokulların, 2008/2009 eğitim-öğretim yılında uygulayacakları eğitim planları ve yapılacak olan değişikliklerin aynen kabulüne,  karar verildi.

 Karar 3-

Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 2008/2009 öğretim yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalına bağlı olarak “İletişim Araştırmaları” yükseklisans programı açılmasına dair, anılan Enstitüsü Müdürlüğünün 26.05.2008 gün ve 2765 sayılı teklifi, eki, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve ilgili dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 2008/2009 öğretim yılında Eğitim Bilimleri Anabilim Dalına bağlı olarak “Eğitim Programları ve Öğretim Dalı”nda doktora programı açılmasına dair, anılan Enstitüsü Müdürlüğünün 26.05.2008 gün ve 2765 sayılı teklifi, eki, Yönetim Kurulu kararı ve ilgili dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 5-

Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 2008/2009 öğretim yılında açılacak olan tezli/tezsiz yükseklisans ve doktora programları ve bu programların koşul ve kontenjanlarının tespitine dair, anılan Enstitüsü Müdürlüğünün 26.05.2008 gün ve 2767 sayılı yazısı, eki,  Yönetim Kurulu kararı ve ilgili dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.05.2008                                                       Toplantı Sayısı: 11

 

Karar 6-

 

Sosyal Bilimler Enstitüsünde, 2008/2009 öğretim yılında açılacak olan tezli/tezsiz yükseklisans ve doktora programlarının başvuru tarihleri ve sınav takviminin belirlenmesine ilişkin,  anılan Enstitüsü Müdürlüğünün 26.05.2008 gün ve 2769 sayılı teklifi, eki, Enstitü Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 7-

Fen Bilimleri Enstitüsüne, 2008/2009 öğretim yılında alınacak yükseklisans ve doktora öğrenci sayıları ile ilgili, anılan Enstitü Müdürlüğünün 26.05.2008 gün ve 3280 sayılı yazısı, Yönetim Kurulu kararı ve ekli çizelgesi incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 8-

Fen Bilimleri Enstitüsünde, 2008/2009 öğretim yılında uygulamalı olan dersler ve bu derslerle ilgili değişiklik önerilerine dair, anılan Enstitü Müdürlüğünün 26.05.2008 gün ve 3281 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı ve ekleri incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 9-

Fen Bilimleri Enstitüsünde, 2008/2009 öğretim yılında uygulanacak “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği, Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı ile Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı” Lisansüstü programlarında okutulacak derslerle ilgili anılan  Enstitü Müdürlüğünün 26.05.2008 gün ve 3283 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 26.05.2008                                                       Toplantı Sayısı: 11

 

 

Karar 10-

Fen Bilimleri Enstitüsünde, 2008/2009 öğretim yılı güz yarıyılında Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans programlarına alınacak öğrenci sayısı konusundaki, anılan Enstitü Müdürlüğünün 26.05.2008 gün ve 3282 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; konu ile ilgili alınan Enstitü Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne, karar verildi.

Karar 11-

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, 2008/2009 öğretim yılında okutulacak olan ders programları ve değişiklikleri belirten, anılan Enstitü’nün 08.05.2008 gün ve 1247 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 12-

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, 2008/2009 öğretim yılında açılacak yükseklisans ve doktora programlarına alınacak öğrenci kontenjanlarını belirten, anılan Enstitü’nün 08.05.2008 gün ve 1246 sayılı teklifi, Yönetim Kurulu kararı okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 13-

Ege Üniversitesi Çift Anadal programı yönergesi uyarınca, 2008/2009 öğretim yılı güz yarıyılında, Mühendislik, Fen, Ziraat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ayrılan kontenjanlar başvuru tarihleri ile ilgili Fakülte teklifleri okundu.Yönerge incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklif edilen kontenjanlar ve başvuru tarihlerinin aynen kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 26.05.2008                                                       Toplantı Sayısı: 11

 

 

Karar 14-

Ege Üniversitesi Yan dal programı yönergesi uyarınca, 2008/2009 öğretim yılı güz yarıyılında, Mühendislik, Fen, Ziraat, Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine ayrılan kontenjanlar başvuru tarihleri ile ilgili Fakülte teklifleri okundu.Yönerge incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; teklif edilen kontenjanlar ve başvuru tarihlerinin aynen kabulüne,  oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar 15-

Ege Meslek Yüksekokulu programlarında uygulanmak üzere hazırlanan “Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi” ile ilgili anılan Okul Müdürlüğünün 23.05.2008 gün ve 1604 sayılı yazısı ve ekli yönerge incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Meslek Yüksekokulu programlarında uygulanacak “Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi”nin aynen kabulüne, karar verildi.