EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO  KARARLARI

 

 

 

Toplantı Tarihi : 27.04.2004                                                    Toplantı Sayısı:7

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı , 27.04.2004 Salı günü saat 15:00 da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

            KARAR 1- 

 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup, imza edildi.

 

            KARAR 2     

                         

            Ege Üniversitesinde 2003/2004 öğretim yılı yaz döneminde Fen, Mühendislik, Edebiyat, Ziraat, İktisadi ve İdari Bilimler, Su Ürünleri ve Eğitim Fakülteleri ile, Fen Bilimleri Enstitüsünde açılacak lisans ve Lisansüstü yaz okulu derslerinin içerikleri, dersleri verecek öğretim üyeleri isimleri, ders kredileri ile ilgili teklifler okundu.

            Yapılan görüşmelerden sonra; Tekliflerin aynen kabulü ile anılan Fakülteler ve Enstitüde 2003/2004 öğretim yılı yaz döneminde belirtilen lisans ve lisansüstü derslerinin açılmasına oybirliğiyle karar verildi.