EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.02.2006                                                                Toplantı Sayısı:3

            Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 28.02.2006 Salı günü saat 14:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

KARAR 1-

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

KARAR 2-

 

Rektör; Ege Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hakkında bilgi verdi.

        

KARAR 3-

Üniversitemizde “Bağıl Değerlendirme” uygulayan ve bütünlemesi olan Fakültelerimizin bazılaında bütünlemeye kalan öğrenci sayısının fazla olması ve bu öğrencilerin ayrıca değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan olumsuzluğu düzeltmek üzere, ana yönetmeliğe ekli olarak çıkarılan “Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Harfli Sistem Kullanma Klavuzu”nun 11.maddesinin yeniden düzenlenmesine dair,  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 20.02.2006 gün ve 1879 sayılı teklifi okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Ege Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Harfli Sistem Kullanma Klavuzu’nun 11.maddesinin aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmesine, oybirliği ile karar verildi.

 

Madde 11(Eski şekli) (Öğrenciler; mazeret, af, ek, sınav, bütünleme gibi nedenlerle ait oldukları grubun dışında aynı dersten yeniden değerlendirilmek durumunda olabilirler. Bu durumdaki bu klavuzun 5.maddesinden itibaren açıklanan ilkeler dahilinde değerlendirilirler. )

Madde 11(Yeni şekli) “Öğrenciler; mazeret, af, ek, sınav, bütünleme gibi nedenlerle ait oldukları grubun dışında aynı dersten yeniden değerlendirilmek durumunda olabilirler. Bu durumdaki öğrenciler 7.maddede verilen kurallara uymak ve tablo 2’yi dikkate almak kaydıyla harf notların verilmesi işlemi dersi veren öğretim üyesi tarafında yapılır”

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 28.02.2006                                                                Toplantı Sayısı:3

KARAR 4-

Eğitim ve Mevzuat Komisyonlarında incelenip yeniden hazırlanan “Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi” okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi’nin komisyonlardan geçtiği şekliyle kabulüne, karar verildi.

KARAR 5-

Eğitim ve Mevzuat Komisyonlarında incelenip yeniden hazırlanan “Ege Üniversitesi Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönergesi” okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönergesi’nin komisyonlardan geçtiği şekliyle kabulüne, karar verildi.

KARAR 6-

Eğitim ve Mevzuat Komisyonlarında incelenip yeniden hazırlanan “Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi” okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; İletişim Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi’nin komisyonlardan geçtiği şekliyle kabulüne, karar verildi.

KARAR 7-

Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarına 2006/2007 öğretim yılında alınacak öğrenciler ile ilgili kontenjan teklifleri ve koşulları okundu. Dosya incelendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarımızın 2006/2007 öğretim yılında alacakları  öğrencilerle ilgili kontenjan teklifleri ve koşullarının aynen kabulü ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na iletilmesine, oybirliğiyle, karar verildi.

KARAR 8-

Üniversitemizin Newyork Eyalet Üniversitesi olan Fredania ile yaptığı çalışma neticesinde hazırlanan ve 14.11.2005-18.01.2006 tarihlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilen protokole göre 2006/2007 yılında alınacak öğrenci kontenjanları ve koşulları içeren listenin aynen kabulüne, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına,  oybirliğiyle, karar verildi.