EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi :28.06.2005                                                             Toplantı Sayısı: 11

 

 

Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 28.06.2005 Salı günü saat 18:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.

 

KARAR 1-

 

 

Geçmiş toplantıya ait kararlar okunup imzalandı.

 

KARAR 2-

 

 

Üniversitemiz tüm Fakülte ve Yüksekokullarında yıllık olarak okutulmakta olan “Türk Dili” dersinin, dönemlik  olarak “Türk Dili I” ve  “Türk Dili II” olarak okutulmasına dair, anılan Bölüm Başkanlığının 09.06.2005 gün ve 88 sayılı teklif yazısı ve Eğitim Komisyonun olumlu görüşü okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz tüm Fakülte ve Yüksekokullarında yıllık olarak okutulan “Türk Dili” dersinin, dönemlik  olarak “Türk Dili I” ve “Türk Dili II” olarak okutulmasına, uygulamanın 2006/2007 öğretim yılında başlamasına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 3-

 

Senatomuzun 26.04.2005 gün ve 7/7 sayılı kararıyla kabul edilen 2004/2005 öğretim yılında yaz okulunda açılacak derslere yeni ilave ders açılması  ile ilgili Fen, Su Ürünleri ve Eğitim Fakültesi Dekanlılarının teklifleri, kurul kararları okundu. Senatomuzun aldığı prensip kararları tartışmaya açıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2004/2005 yılında açılacak  yaz okulunda Fen, Su Ürünleri ve Eğitim Fakültelerinin yeni ders açma isteklerinin reddine, oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi :28.06.2005                                                             Toplantı Sayısı: 11

 

 

KARAR 4-

 

 

Senatomuzca kurulan “Eğitim Komisyonu”nda görev süresi sona eren Eğitim Fakültesi’nden Prof.Dr.İbrahim DÖNMEZER’in yerine, anılan komisyona Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Kadir ASLAN’ın  seçilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

 

KARAR 5-

 

Senatomuzun 08.03.2005 gün ve 4/3 sayılı kararı ile açılması kabul edilen Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulan Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde

-         Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,

-         Endüstriyel Otomasyon,

-         İklimlendirme ve Soğutma,

-         Turizm ve Otel İşletmeciliği,

programlarının eğitim ve öğretime başlaması ve öğrenci alımı ile ilgili, anılan Okul Müdürü Prof.Dr.Erhan KIRTAY’ın açıklamaları dinlendi. Açıklamalardan okul binası ve dersliklerin tamamlandığı ve istenen programlarına ek kontenjanla öğrenci alınarak 2005/2006 öğretim yılında eğitim-öğretime açılabileceği anlaşıldı.

Yapılan görüşmelerden sonra; Bergama Meslek Yüksekokulunda açılması uygun görülen;

-         Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama,

-         Endüstriyel Otomasyon,

-         İklimlendirme ve Soğutma,

-         Turizm ve Otel İşletmeciliği,

programlarının herbirine ek kontenjanla 40’ar öğrenci alınmasına ve 2005/2006 öğretim yılında eğitim-öğretime başlanılmasına; konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesine, oybirliğiyle karar verildi.