EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.05.2007                                                                  Toplantı Sayısı: 8

 

          Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 29.05.2007 Salı günü saat 17:30’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

            Karar 1-

Geçmiş toplantıya ait kararların okunup imzalanması.

 

KARAR 2-

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2007/2008 öğretim yılında “Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi” bilim dalı doktora programı açılmasına dair, Enstitüsü Müdürlüğünün 11.05.2007 gün ve 2810 sayılı teklifi, kurul kararı hazırlanan gerekçeli dosya incelendi.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2007/2008 öğretim yılında “Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi” bilim dalı doktora programı açılmasına ve teklifin Yükseköğretim Kuruluna arzına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 3-

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2007/2008 öğretim yılında “Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat” bilim dalı doktora programı açılmasına dair, Enstitüsü Müdürlüğünün 11.05.2007 gün ve 2809 sayılı teklifi, kurul kararı hazırlanan gerekçeli dosya incelendi.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2007/2008 öğretim yılında “Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat” bilim dalı doktora programı açılmasına ve teklifin Yükseköğretim Kuruluna arzına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 4-

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2007/2008 öğretim yılında “Okul Öncesi Eğitim”  bilim dalı tezli yükseklisans programı açılmasına dair, Enstitüsü Müdürlüğünün 11.05.2007 gün ve 2808 sayılı teklifi, kurul kararı hazırlanan gerekçeli dosya incelendi.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2007/2008 öğretim yılında “Okul Öncesi Eğitim”  bilim dalı tezli yükseklisans programı açılmasına ve teklifin Yükseköğretim Kuruluna arzına, oybirliğiyle karar verildi.

.

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 29.05.2007                                                                  Toplantı Sayısı: 8

KARAR 5-

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2007/2008 öğretim yılında “Yönetim Bilimi ve Organizasyon” bilim dalı tezli yükseklisans programı açılmasına dair, Enstitüsü Müdürlüğünün 11.05.2007 gün ve 2811 sayılı teklifi, kurul kararı hazırlanan gerekçeli dosya incelendi.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2007/2008 öğretim yılında “Yönetim Bilimi ve Organizasyon” bilim dalı tezli yükseklisans programı açılmasına ve teklifin Yükseköğretim Kuruluna arzına, oybirliğiyle karar verildi.

KARAR 6-

 

“Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi”nin incelenmesine geçildi.

Daha önce de görüşülen ve Mevzuat Komisyonunca tekrar incelenen yönergenin  yapılan değişikliklerle kabulüne karar verildi.

KARAR 7-

Bağıl değerlendirme Sistemi ve Harfli Sistem Uygulama Klavuzu’nun 11.maddesine bir paragraf eklenmesine ilişkin teklifler, Eğitim Komisyonu’nun 25.05.2007 gün ve 2/2 sayılı kararı okundu.

Yapılan görüşmelerden sonra, Bağıl değerlendirme Sistemi ve Harfli Sistem Uygulama Klavuzu’na b fıkrasına aşağıda yazılı metnini eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Madde 11.

b). Öğrencilerin; proje, bitirme ödevi ve tez çalışmalarının ham başarı notu, 7 madde de verilen kurallara uymak; tablo 2’yi dikkate almak kaydıyla-öğrenci sayısına bakılmaksızın-harf notlarının verilmesi işlemi, dersi veren Öğretim Üyesi tarafından takdir edilerek yapılır.

 

KARAR 8-

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2007/2008 öğretim yılında açılacak tezli-tezsiz yükseklisans, doktora programları ile ilgili koşullar, kontenjanlar, başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin, anılan Enstitü Müdürlüğünün 11.05.2007 gün ve 2825 sayılı teklifi, kurul kararı okundu. Dosya incelendi.

 Yapılan görüşmelerden sonra; Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2007/2008 öğretim yılında açılacak tezli-tezsiz yükseklisans, doktora programları ile ilgili koşullar, kontenjanlar, başvuru ve sınav tarihlerinin aynen kabulüne oybirliğiyle karar verildi.