EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 31.01.2008                                             Toplantı Sayısı: 2

  Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 31.01.2008 Perşembe günü saat 09:00’da Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında Olağanüstü toplanarak; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle; aşağıdaki kararı almıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

Karar 1-

Son dönemde meydana gelen, yüksek öğretim kurumlarında türbanın serbest bırakılması konusundaki gelişmeleri tümüyle tartışan Senatomuz  konuya ilişkin görüşlerini bir basın bildirisiyle kamuoyuna açıklamaya oybirliğiyle karar vermiştir.

 

 

Yüksek Öğretim Kurumlarında türbanın serbest bırakılması konusundaki gelişmeler,  toplumun çeşitli kesimleri gibi, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından da endişeyle karşılanmaktadır. Bugüne kadar üniversitelerimizde, cumhuriyetin ruhuna uygun olarak yapılan kılık kıyafet düzenlemeleri, büyük ölçüde yerleşmiş ve bu uygulamaların haklılığı, hem Anayasa   Mahkemesi ve hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarıyla sabit olmuştur.

Hal böyleyken, son günlerde, iktidar partisinin uzun zamandan beri dillendirdiği gibi ‘üniversitelere türbanı sokma’ politikasına yönelik çabaların hız kazanması, cumhuriyetin kuruluş ilkelerine yürekten bağlı olan Ege Üniversitesi mensuplarında büyük bir rahatsızlık yaratmıştır. Zira aklı ve özgür araştırmayı, serbest düşünce ve çağdaşlığı öne çıkaran bu ilkeler, sadece bir devletin değil, aynı zamanda bilimsel inceleme ve araştırmayı şiar edinmiş üniversiter kurumların da temel ilkeleridir. 

Üniversite senatomuz türbanın bir özgürlük göstergesi olmadığı, aksine özgür ve özerk insanlar yetiştirmeyi engelleyen bir kalıp olduğu kanaatindedir. Üniversite ve özellikle de cumhuriyetin üniversitesi, siyasal sembollerin boy gösterdiği ve nüfuz alanını genişletmek için mücadeleye girdiği bir platform değildir.

Türban sorununu, bir demokrasi sorunu gibi göstermek, eğer bir siyasal strateji değilse, büyük bir haksızlıktır. Bu sorun, türbanı insan hakları ve özgürlük çerçevesinde sunanların gayretleriyle büyütülmüştür. Bir cumhuriyette eğitim kurumları, kamu alanında yer alırlar ve tüm kamusal alanlar gibi, özel alanların dinamiklerine göre yönlendirilemezler. Kamu hizmetinde;  özel bir renk, özel bir inanç, özel bir etiket sözkonusu değildir. Bu nedenledir ki eğitim kurumları, ayırt edici işaret ve sembollere kapalı kalmak durumundadır. 

Bu ülkenin yurttaşları olarak nasıl bir toplum istediğimizi düşünmeliyiz. Modern demokrasilerle aynı dünyada yer almak istiyorsak, toplumdaki farklılıkları bir arada yaşatmanın vazgeçilmez yolu olan laiklik ilkesini, her fırsatta sorgulamaktan, günün gereklerine göre  yeniden  ve yeniden tanımlamaktan, sürekli olarak zedelemekten ve aşındırmaktan  özenle kaçınmak zorundayız. 

Ege Üniversitesi Senatosu tüm ilgilileri ve yetkilileri, bir kez daha düşünmeye, kurallarla oynamak yerine sorumlu davranmaya çağırır. Cumhuriyetin esaslarını zedelemek yerine aklın ve bilimin gereklerine saygı duymaya davet eder.