EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

 

Toplantı Tarihi : 31.10.2006                                                                    Toplantı Sayısı: 12

 

  Ege Üniversitesi Senato Toplantısı, 31.10.2006 Salı günü saat 14:00’de Rektör Prof.Dr. Ülkü BAYINDIR başkanlığında; aşağıda imzaları bulunan Üniversite Senato Üyelerinin iştirakiyle toplanarak; madde madde belirtilen kararları alınmıştır. (Genel Sekreter Cihangir SOYGÜL toplantıya Raportör olarak katılmıştır.)

 

 

Karar 2-

Rektör Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR;

-29 Ekim Bayramı ve resepsiyonu,

-Dekan atamaları,

-Yurtların son durumu,

hakkında bilgi verdi.

 

Karar 3-

Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümünde 2006/2007 öğretim yılında uygulanacak yabancı dil ders programı ile ilgili Yabancı Diller Bölümünün 10.10.2006 gün ve 936 sayılı teklifi okundu.

 

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Karar 4-

Üniversitemiz Türk Dili Bölümünde, 2006/2007 öğretim yılında uygulanacak Türk Dili ders programı ile ilgili, anılan Bölüm Başkanlığı’nın 09.10.2006 gün ve 10815 sayılı teklifi ve ekleri okundu.

 

Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin aynen kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

Toplantı Tarihi : 31.10.2006                                                                    Toplantı Sayısı: 12

Karar 5-

Gündeme alınan “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yönetmeliği”nin 6.maddesinin değiştirilmesine dair teklif dinlendi.

Yapılan görüşmelerden sonra; Tıp Fakültesi Hastane Yönetmeliğinin 6.maddesinde belirtilen “4 yardımcı” teklifinin, “5 yardımcı” olarak değiştirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Prof.Dr.Ülkü BAYINDIR

                                                                                         Rektör

Rektör Yrd.Prof.Dr.Fikret İKİZ                             ..................             Rektör Yrd.Prof.Dr.Haluk BAYLAS ....................

Rektör Yrd.Prof.Dr.Mustafa METİN   ..................             Tıp Fak.Dek.Prof.Dr.Ata ERDENER...........................

Fen Fak.Dek.Prof.Dr.Bekir ÇETİNKAYA           ..................             Ziraat Fak.Dek. Prof.Dr.Semih ERKAN        ......................

Müh.Fak.Dek. Prof.Dr.Mustafa TÜRKSEVER...................            Diş Hek.Fak.Dek. Prof.Dr.Selda ERTÜRK.....................

Ed.Fak.Dek. Prof.Dr. Kasım EĞİT..................... ...................               Ecz.Fak.Dek. Prof.Dr.Erçin ERCİYAS           ......................

Su Ürün.Fak.Dek. Prof.Dr.Ahmet KOCATAŞ............   İkt.veİd.Bil.Fak.Dek.nıProf.Dr.Rezan TATLIDİL..............

İletişim Fak.Dekanı Prof.Dr.Ahmet Bülent GÖKSEL.............           Eğ.Fak.Dek.Prof.Dr.Kadir ASLAN                ....................

Senato Ü.Prof.Dr.Ali ÜNAL                 .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Aydın BIÇAKÇI                  ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Rengin ELTEM................................       Senato Ü.Prof.Dr.Mustafa MUTLUER           ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Semih GÜNEŞ                          .....................          Senato Ü.Prof.Dr.Adnan TOKAÇ                   ......................

Senato Ü.Prof.Dr.Aylin PİRA                              ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Neşe KUMRAL                   .....................

Senato Ü.Prof.Dr.Sanver EKMEKÇİ   ......................         Senato Ü.Prof.Dr.Münevver YALÇINKAYA...................      Senato Ü.Prof.Dr.İnan SOYDAN                      ......................      Sos.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Ahmet ARSLAN   .......................     Gün.E.Ens.Md.Prof.Dr.Sıddık İÇLİ      ...................            Sağ.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Cemal ERONAT   .......................   

Fen Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Emür HENDEN             ....................           T.Dün.A.Ens.Md.Prof.Dr.Fikret TÜRKMEN.....................  

Nük.Bil.Ens.Md.Prof.Dr.Meral ERAL  ......................         Ulus.Bil.Ens.Md..Prof.Dr.Turhan TUNALI    ......................  

B.Eğ.ve S.Y.O.Md.Prof.Dr.Birol DOĞAN..... .................... Öd.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Fethi DOĞAN       ...................... 

İz.At.Sağ.Y.O.Md.Prof.Dr.Gülsün AYDEMİR ...................              Dev.T.M.K.Md.Prof.Dr M.Hakan CEVHER....................   

Ege Ms.Y.O.M.V.Prof.Dr.Mustafa METİN         ...................           Bay.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Rıza AVCIOĞLU......................   

Hem.Y.O.Md.Prof.Dr.Zeynep  CONK            .........................           Sağ.H.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Tomris ÖZGÜR.................    

Çeş.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Taner BAYSAL             ......................         Em.A.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Kerim DURAN        ....................    

Tire M.Y.O.Md.Prof.Dr.Levent TOKER             ......................        Öd.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Hikmet SOYA              ......................   

Ber.M.Y.O.Md.Prof.Dr.Erhan KIRTAY              ......................         Raportör Genel Sekreter: Cihangir SOYGÜL.....................