canlı destek
YÖK’ün “Şüpheli, Korsan, Yağmacı, İstismarcı Dergi” Kararına Bir Destek de Ege Üniversitesi Senatosundan

Ege Üniversitesi Senatosu; uluslararası literatürde “şüpheli, korsan, yağmacı, istismarcı  (predatory)” dergilerde yapılan yayınların ve bu tür dergilere verilen hizmetlerinakademik kadrolarda yapılacak olan atama, yükseltme ve görev uzatmalarında değerlendirmeye alınmamasına oy birliği ile karar verdi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın önerisi ile Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) tarafından alınan karar doğrultusunda, açık erişimli “yağmacı”  olarak nitelendirilen dergilerde para karşılığı yayımlanan makaleler, akademik yükselmelerde dikkate alınmayacak. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın ardından Ege Üniversitesi Senato Üyeleri de YÖK’ün bu kararını desteklediklerini açıkladı.

Ege Üniversitesi Senato Salonu’nda yapılan toplantının ardından alınan karar ile “yağmacı” dergilerde para karşılığı yayımlanan makalelerin Ege Üniversitesi tarafından değerlendirmeye alınmayacağı bildirildi. EÜ Senatosu’nun yayınladığı karar metninde, “Uluslararası literatürde ‘şüpheli, korsan, yağmacı, istismarcı’ olarak tanımlanan dergi, kongre, sempozyum, kurultay vb. gibi etkinlikler kapsamında yapılan tüm akademik faaliyetlerin (yayın ve üstlenilen editörlük, editör yardımcılığı, yayın kurulu üyeliği, konferans düzenleme ve bildiri sunma gibi görevler), akademik kadrolarda yapılacak olan atama, yükseltme ve görev uzatmalarında değerlendirmeye alınmamasına ilişkin husus görüşüldü. Yapılan görüşmelerden sonra; bu tür yayın ve bilimsel etkinliklerin akademik kadrolarda yapılacak olan atama, yükseltme ve görev uzatmalarında değerlendirmeye alınmamasına, EÜ Senatosu  oybirliğiyle karar verdi” ifadeleri kullanıldı.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ