Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

2017-2018 BAHAR DÖNEMİ 100-2000 YÖK DOKTORA BURSU KONTENJAN VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA

2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA

AŞAĞIDA BELİRTİLEN ALANLARDA DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR.

 

 

 

Başvurusu Yapılan Alt Alan

Kontenjan

Enstitü

Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (obezite, diyabet ve ateroskleroz)

15

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Psikoloji

10

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Doğal ve Bitkisel Ürünler, Kozmetik Ürünler

12

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi

3

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoenformatik

12

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç)

12

Fen Bilimleri Enstitüsü

Göç Çalışmaları

5

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları

12

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

12

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Organik Tarım

10

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında yukarıda listelenen alanlar için belirtilen sayıda doktora öğrencisi alınacaktır. Bu kapsamda eğitimine devam eden doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca yılda 12 ay boyunca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirtilen miktarda burs ödemesi yapılacaktır. Belirtilen burslardan Doktora ders aşamasında olan öğrencilerimiz de faydalanabilecektir.

 

Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında burs ödemesi yapılmamaktadır. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir. Adayların bu bursun yanı sıra öğrenim gördükleri süre içinde halen almakta oldukları veya ileride alacakları diğer burslar ve öğrenim kredileri de bu bursa ek olarak devam edecektir.

 

Detayları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30090820/Usul_ve_Esaslar.pdf sayfasında açıklanan 100/2000 YÖK Doktora Bursu için başvuruda bulunmak isteyen adayların Ege Üniversitesi 100/2000 Doktora Başvuru Formunu doldurduktan sonra 25.01.2018- 05.02.2018 tarihleri arasında gerekli belgeleri ilgili Enstitülerin (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü) ilgili Enstitüsü Öğrenci İşleri birimine elden teslim ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

 

 

Başvuru evraklarını 05.02.2018 saat: 17:00’ ye kadar ilgili Enstitü (Fen Bilimleri /Sağlık Bilimleri/Sosyal Bilimler Enstitüsü) öğrenci işleri birimine teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

 

SINAV VE/VEYA MÜLAKAT TARİHLERİ DAHA SONRA WEB SAYFALARINDAN İLAN EDİLECEKTİR.

 

Kazanan öğrencilerin ilanı 12.02.2018  tarihinde ilgili Enstitü (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü) web sayfasında ilan edilecektir.

Burslarla ilgili detaylı bilgi yukarıdaki linkte bulunan usul ve esaslarda verilmektedir

 

 

Kesin Kayıt Tarihleri:

Asıl listeden kayıt hakkı kazananlar:    13 – 14 Şubat 2018

Yedek listeden kayıt hakkı kazananlar:    15 Şubat  2018

Kayıtlar Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca yapılacaktır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

 

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Sağlık Bilimleri, Fen veya Mühendislik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanlarında yüksek lisans (Bütünleşik doktora için lisans)derecesine sahip olmak.
 • Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak programın başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

     - Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

      - Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

 • Ege Üniversitesi 100/2000 Doktora Başvuru Formu için tıklayınız.
 • ALES Sonuç Belgesi:
 • Doktora programı için ALES sayısal puan türünden en az 60 puan (Son 5 yıl içinde),
 • Bütünleşik Doktora programı için Fen ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri için ALES sayısal puan, Sosyal Bilimler Enstitüleri programları için ise ALES Eşit Ağırlıklı ve Sözel  türünden en az 80 puan (Son 5 yıl içinde) alınması koşulu aranır.
 • İngilizce Yeterlik Belgesi;
 • Türkçe Eğitim Yapan Programlar için YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 55 puan (Son 5 yıl içinde),
 • Tamamen İngilizce Eğitim Yapan Programlar için YÖKDİL sınavı veya YDS’den en az 70 puan (Son 5 yıl içinde) veya eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puanlar muadili bir puan  (ilgili sınavın geçerlik süresi içinde) alınmış olmalı.
 • Doktora programına başvuracak adaylar için Lisans ve yüksek lisans diploması (Aslı ve fotokopisi) veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği (Tezsiz yüksek lisans programı mezunları için 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıtlanmış olmaları )
 • Bütünleşik doktora programına başvuracak adaylar için Lisans (Aslı ve fotokopisi) veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği
 • Doktora programına başvuracak adaylar için Resmi Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti
 • Bütünleşik doktora programına başvuracak adaylar için Resmi Onaylı Lisans Transkripti (Bütünleşik doktora programına başvuracak adayların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden 3 veya es değeri bir not olması gerekir.)
 • Halen doktora eğitimine devam eden öğrenciler için öğrenci belgesi ve doktora Transkripti
 • Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik no belirtir)
 • Kısa özgeçmiş ve var ise yayınlarının bir listesi
 • İlgili alanda doktora yapma amaç ve hedefini açıklayan bir yazı
 • Bir adet vesikalık fotoğraf

 

Fen Bilimleri Enstitüsü için tıklayınız
Sağlık Bilimleri Enstitüsü için tıklayınız
Sosyal Bilimler Enstitüsü için tıklayınız