Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin 5. maddesinin  3. fıkrası uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş için yapılan başvuru 26.03.2018 tarihli tespit komisyonu kararı ile kabul edilmiş olup, sözlü sınav tarihi ve yeri aşağıda gösterilmiştir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Birimi

Sınav Tarihi ve Saati

Sınav Yeri

1

Erdoğan RODOPLU

200*****336

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

13.04.2018 Saat 09:00

Personel Daire Başkanlığı