Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

ASKERLİK HİZMETİNİ TAMAMLAYARAK SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNANLAR HAKKINDA DUYURU

 

 

20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddeler doğrultusunda Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçişi sağlanmış;  ilgili maddenin uygulanması konusunda, 01.01.2018 tarihli Resmi Gazete'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından " Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahali İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" hakkında tebliğ yayımlanmıştır.

Askerlik hizmetini tamamlayarak sürekli işçi kadrosuna geçmek için yapılan başvurular tespit komisyonun 09.07.2018 tarihli toplantısı ile değerlendirilmiş olup alınan karara ilişkin liste aşağıda gösterilmiştir.

Tespit Komisyonunun Kararına, İlgili Tebliğin 11. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 12.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Genel Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırmak suretiyle yazılı olarak itiraz yapılabilir.

 

SIRA NO

AD

SOYAD

BAŞVURU DURUMU

AÇIKLAMA

1

AYKUT

ÇÖLKESEN

KABUL

 

2

EMRE

İNTEPE

KABUL

 

3

ORÇUN

BÜKÜLEN

KABUL

 

4

KAYHAN

SEZER

KABUL

 

5

BURAK

YURDAKUL

RED

657 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca