Make font size smaller Make font size default Make font size larger

Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca gerçekleştirilen Şube Müdürü Görevde Yükselme Sözlü Sınav Sonuçları Ek Kararı

26.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen ve 12.05.2020 tarihinde ilan edilen Şube Müdürü Sözlü Sınav sonuçlarının listesi düzenlenirken yazılı sınav puanlarının 02.12.2019 tarihli ve 377273 sayılı yazımız ekinde ilan edildiği şekli ile yazılması gerekirken iptal edilen bir sorunun hesaplamaya katılmadığı önceki halinin puanlamada sehven kaldığı ve yazılı sınav ile sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının da ona göre hesaplandığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 02.12.2019 tarihli ve 377273 sayılı yazımız ekinde ilan edilen yazılı sınav puanlarında herhangi bir yeniden hesaplama ya da değişiklik yapılmadan, ilan edildiği şekli ile yazılı sınav puanları ve sözlü sınav puanlamalarının aritmetik ortalaması yeniden hesaplanmıştır. Yapılan bu hesaplamada, atanmaya hak kazanan asil ve yedek personel ve sıralaması değişmemiştir.

*02.12.2019 tarihli ve 377273 sayılı yazımız

*ŞUBE MÜDÜRÜ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI