Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Türk Dili Bölümü

"Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin."

"Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle çoğunluğun anlayabileceği güzel, âhenkli dilimizi kullansınlar."

Mustafa Kemal ATATÜRK

YÖNETİM

Başkan : Prof. Dr. Metin EKİCİ 2074-2923
Başkan Yrd. Okt. Mehmet İNCE 2494
Başkan Yrd. Okt. Ahmet SAÇKESEN 2498
Bölüm Sekreteri : Betül YALIM 2074
Belgegeçer (Faks):   232 374 40 92
Okutman Odaları    

Fatma AKPINAR

2901  
İlknur CAN 2901  
Songül YALÇIN 2901  
     
Şenol DEMİR 2062  
H.Kağan YAYLA 2062  
Hasan Çağrı ÖLÇÜCÜ 2062  
     
Erdinç ŞENGEL 2505  
     
K. Zeynep ÇELEBİ 2497  
Esengül ÖZÜÇELİK 2497  
Arife GÜLSÜN 2497  
     
Emel AYDIN ÖZER 2469  
Fatma TEKİN 2469  
     
Emel ERİNCİK 1917  
Müge YILMAZTÜRK 1917  
 

BÖLÜM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü, Ege Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin ilk yıldan itibaren Türk dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gerektiği gibi kavramalarını sağlamak, öğrencilere dil ve düşünce arasındaki ilişkiyi özümsetmek, Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak doğru, akıcı ve etkin bir biçimde kullanabilme yeteneklerini geliştirmek, eğitim ve öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil kullanımını hâkim kılmak ve bu özellikler yanında çağdaş bir dil bilincine sahip aydın genç bireyler yetiştirmesine katkıda bulunmak amacındadır. Türk Dili Bölümü 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5/i maddesi uyarınca kurulmuş olup, Ege Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokulların birinci sınıf öğrencilerine "Türk Dili-I" ve "Türk Dili-II" olmak üzere, iki dönemi kapsayacak şekilde, haftada iki saat Türk Dili eğitimi ve öğretimi veren bir bölümdür.  

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜNÜN TARİHÇESİ

Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu`nun 5/i maddesi gereğince okutulması zorunlu olan Türk Dili dersinin üniversitemiz öğrencilerine verilmesi amacı ile 1983 yılında Ege Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak kurulmuştur. Bölümde 17 okutman görev yapmaktadır.

Bölümde sırayla;

1983-1986 Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN,
1986-1986 Prof. Dr. Tunca KORTANTAMER,
1986-1987 Prof. Dr. İsmail AKA,
1987-1992 Prof Dr. Fikret TÜRKMEN,
1992-2001 Prof. Dr. Ömer Faruk HUYUGÜZEL,
2001´den itibaren Prof. Dr. Metin EKİCİ Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.
ÜNİVERSİTELERDE OKUTULACAK TÜRK DİLİ DERSLERİNİN AMACI

Lisans ve ön lisans eğitimini alan her öğrenciye, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil- düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

Fikirlerin amaca göre en mükemmel şekilde ifade edilebilmesi için gerekli kuralları kapsayan retorik (güzel konuşma) bilgisi, her meslekte yetişmiş gençler için çok önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu bakımdan yükseköğretim kurumlarında verilecek Türk Dili derslerinin, liselerde verilen Türkçe ve Edebiyat derslerinin bir devamı olarak özellikle güzel konuşma alanında yoğunlaştırılması yararlı olacaktır. Diğer taraftan, gençlerin yazılı kompozisyon yanında, düzgün ve etkin bir konuşma alışkanlığı kazanmaları da ihmal edilmemesi gereken bir husustur.

Batı ülkelerinde bu konuda yazılmış kitaplardan da yararlanılarak, Türkçe ders programlarında kitleye hitap etme tekniğine ait kural ve yöntemlerin öğretilmesi mümkündür. Bu konuda başta Atatürk olmak üzere, değerli Türk hatiplerinin konuşma metinlerinden yararlanmak yerinde olur.

Girişte belirtilen noktalar ve dersin amacı dikkate alınarak, Türk Dili dersi içinde işlenen konuların ana başlıkları aşağıda belirtilmiştir:

1. Dil nedir?

2. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri.

3. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri.

4. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları.

5. Atatürk´ün dil politikası ve "Güneş Dil Teorisi".

6. Dil ve kültür arasındaki ilişki.

7. Türkçede sesler ve sınıflandırılması.

8. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar.

9. Hece bilgisi.

10. Türk dilinin yapım ekleri ve uygulaması.

11. İmla kuralları ve uygulaması.

12. Noktalama işaretleri ve uygulaması.

13. Yazılı anlatımla ilgili genel bilgiler.

14. Yazılı anlatımda planlama ve uygulaması.

15. Yazılı anlatım türleri ve uygulaması.

16. Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması.

17. Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi.

18. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları.

19. Türk ve dünya edebiyatlarından örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamaları.

20. Türk kültürü ve Türk dili arasındaki ilişki ve bunun örneklenmesi.

21. Türkçenin güncel sorunları.