Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Basın ve Halkla İlişkiler

Ege Üniversitesi’nde halkla ilişkiler birimi ilk olarak 1994 yılında kurulmuş ve 2002 yılından itibaren yapılandırılmaya başlanmıştır. Üniversitemizin giderek büyümesi, iç ve dış paydaşlar ile etkin, doğru ve çift yönlü iletişim kurulmasına yönelik gereksinimler, daha etkin çalışan bir halkla ilişkiler birimi ihtiyacını doğurmuştur. Bu doğrultuda Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bugün 13 kişilik bir ekipten oluşmaktadır.
Ege Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, kurum içi ve dışı olmak üzere faaliyetlerini iki temel hedef kitleye yönelik yürütmektedir. Müdürlüğün iç hedef kitlesi; Ege Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personelden oluşmaktadır. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kurum içi çalışmalarda ön planda tutmakta olduğu hedef  “Ege Üniversiteli olma bilinci” nin ve “aidiyet” duygusunun geliştirilmesidir. Kurum dışı hedef kitleye yönelik çalışmalarda ise Ege Üniversitesi’nin “olumlu imajını güçlendirme” ilkesinden hareket edilmektedir.
Müdürlük, misyonunu en etkin biçimde gerçekleştirmek üzere üç ana bölümde çalışmalarını yürütmektedir;

 

  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Medya ile İlişkiler
  • Bilgi Edinme ve Lojistik Hizmetleri

 

Adres: Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Gençlik Cad. No:12 35040 Bornova / İZMİR- TÜRKİYE
Telefonlar:
+90 232 342 59 72
+90 232 311 10 10 / 2103 – 4369
Fax: +90 232 343 42 15
E-mail: halkilis@mail.ege.edu.tr
Web: http://www.halkilis.ege.edu.tr/