Ege University

""

Sağlık Hizmetleri

Ege Üniversitesi öğrencileri herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştığında kampüs içerisinde yer alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Polikliniğine ve Dişhekimliği Fakültesi Kliniğine TC kimlik numarası ile başvurabilmektedir. Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan (ebeveynlerinin güvencesi altında olmayan ve 25 yaş üzerinde olan) öğrenciler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurarak sağlık karnesi çıkartabilmektedirler. Sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin tanı ve tedavi ödemeleri Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.