Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Ege Üniversitesi Kalite Politikası

 

Vizyonunu “Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, örgütsel bağlılık ve aidiyetin yüksek olduğu, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak” şeklinde belirlemiş olan Ege Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma, topluma hizmet ve yönetim süreçleri için temel değerlerinden ödün vermeden kalite politikası;

  • Eğitim-öğretimini, çağın gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere uygun olarak tasarlayan ve güncelleyen,
  • Ar-Ge faaliyetlerini, küresel eğilimleri göz önüne alarak ülkemizin ve bölgemizin öncelikli araştırma alanlarında yoğunlaştırmayı hedefleyen,
  • Toplumsal hizmeti etkin, verimli ve ölçülebilir standartlarda sunan,
  • Uluslararası etkileşimli eğitim-öğretim ve araştırma ekosistemini destekleyen,
  • Küresel düzeyde Ar-Ge çıktılarına ulaşılması için disiplinler arası, yenilikçilik ve girişimcilik odaklı, üniversite-sanayi-kamu işbirliğini güçlendiren araştırmaları destekleyen ve toplumun refah düzeyini artıran çıktılar üretmeyi hedefleyen,
  • Çeşitliliğini uzmanlaşmada odaklayarak araştırma ve eğitim alanlarında rekabet edebilir bir üniversite olmasına katkıda bulunan,
  • Akreditasyon, kurumsal iç ve dış değerlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılmasını ve mevcutların sürdürülmesini sağlayan,
  • Kurumsal ilkeler ışığında güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan,
  • Tüm paydaşların memnuniyet, aidiyet ve bağlılık duygusunu geliştiren,

bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.