Çerez Örnek
EÜ Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde hastalar sanatla tedavi ediliyor

Türkiye’de üniversite hastanesine bağlı ilk tescil edilen Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), İzmir’de ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastalara ve ailelerine yönelik hizmetler veriyor.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Kayahan, “Merkezimizde, ruhsal rahatsızlığı olan bireylere tıbbi tedavilerinin yanında psiko-sosyal tedavi hizmeti ve desteği sağlayarak, bu hastalarda ortaya çıkan yeti yitimine bağlı sosyal ve mesleki kayıpları yerine koymaya çalışıyoruz. Bu hastalara yönelik toplumdaki ön yargıları değiştirmek ve onların üretken bir birey olarak toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlıyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine bağlı olarak faaliyet gösteren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ilk olarak 2011 yılı Mart ayında “Gündüz Hastanesi” modeli olarak hizmet vermeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Bülent Kayahan, “Sağlık Bakanlığı tarafından TRSM ile ilgili ilk yönergenin 2011 yılında yayımlanmasından sonra yaptığımız başvuru sonucunda merkezimiz Türkiye’de üniversite hastanesine bağlı ilk TRSM olarak 2012 yılı Ağustos ayında tescil edilmiştir. Merkezimizde bir sorumlu öğretim üyesi, bir psikiyatri uzman hekimi, bir psikiyatri asistan hekimi, bir psikiyatri hemşiresi, bir klinik psikolog, bir sosyal hizmet uzmanı, üç uğraş öğretmeni ve bir tıbbi sekreter bir ekip ruhu anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Merkezimizde özellikle ağır ve kronik ruhsal bozukluklu hastalara ve ailelerine yönelik olarak tıbbi, psikososyal ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır” dedi.

“Ekiplerimiz ev ziyaretleri de yapıyor”

Merkezin işleyişi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kayahan, “Hastalarımızın tıbbi tedavileri için poliklinik hizmeti düzenli ve randevulu olarak verilirken, her poliklinik günü sonunda, o gün kontrole gelmeyen hastalarımız telefon ile aranıp tekrar çağrılmaktadır. Klinik durumunda ani ve acil değişiklikler ortaya çıkan hastalarımıza poliklinik randevusu dışında da acil müdahalede bulunulmaktadır. Kliniğimizin yataklı servisleri ile yakın işbirliği içinde çalışılarak, acil hastalarımızın hızla yatışı sağlanabilmektedir. Kliniğimize ilk kez yatışı olan hastalar da taburculuğundan itibaren tedavi ve izlem için merkezimizde kayıt altına alınmaktadır. Merkezimiz özellikle İzmir’de Bornova ve Bayraklı bölgelerine hizmet vermektedir. Bu bölgede yaşayan ve kronik, ağır ruhsal bozukluklu hastaların ikamet adresleri il sağlık müdürlüğü tarafından düzenli olarak merkezimize bildirilmektedir. Bu hastalara ve ailelerine öncelikle telefon ile ulaşılarak tedavi ve izlem için merkezimize davet edilmektedir. Gerekli olduğunda bu hastalara tedavi ekibimiz tarafından ev ziyaretleri yapılmaktadır. Yine bazı hastalarımızın tıbbi tedavileri, bu ev ziyaretleri sırasında uygulanabilmektedir” diye konuştu.

  Spor, halk oyunları, tiyatro, el sanatları öğreniyorlar

Tıbbi tedavi hizmetlerinin dışında eğitimli ve deneyimli profesyoneller tarafından hasta ve ailelere yönelik bireysel ve grup psikoterapileri uygulandığını ifade eden  Prof. Dr. Bülent Kayahan, “Destek, psikoeğitim, bilişsel-davranışçı, psikososyal beceri eğitimi gibi psikoterapi hizmetleri merkezimizde düzenli olarak devam etmektedir. Rehabilitasyon hizmetleri olarak  spor, müzik, halk oyunları, tiyatro, fotoğrafçılık, el sanatları; resim, ahşap boyama, seramik, ebru, yemek yapımı, zihinsel gelişim sağlayan oyunlar gibi uğraş öğretmenlerimiz ve ekimiz tarafından hastalarımıza sunulmaktadır. Hastalarımızın ürünleri ve çalışmaları yıl içinde düzenlenen kermesler ve hastanemizde her yıl sonu tüm çalışanlara, öğrencilere ve halkımıza açık olarak düzenlediğimiz gösteri, tiyatro, konser ve halk oyunları ve sergiler ile sunulmaktadır.  Özellikle hastalarımız yıl sonu gösteri ve sergisine tüm bir yıl boyunca heyecanla hazırlanmaktadır” dedi.

 

Hoşça vakit geçiriyorlar

 Merkezde hastalar ve aileleri ile yılbaşı kutlamaları, geleneksel bahar piknikleri, geziler, sinema-tiyatro-konser gibi sosyal faaliyetler de düzenli olarak yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Bülent Kayahan,  “Hastalarımız merkezimizde bulunan ortak salon, mutfak, bilgisayar ve kütüphane odası, eğitim salonu ve spor salonunda hep birlikte değişik oyunlar oynayarak, çay-kahve içerek, öğle yemeği yiyerek, sohbet ederek, spor yaparak, film seyrederek, müzik dinleyerek eğlenceli ve hoş vakit geçirebilmektedir. Merkezimizde stajlarını yapan tıp fakültesi ve hemşirelik fakültesi öğrencileri de onlara katılıp, onların sosyal ilişki ve iletişim becerilerine katkıda bulunabilmektedir. Merkezimiz, belediye, İş Kur, Halk Eğitim Merkezi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İlçe Müdürlüğü, üniversiteler, özel ve kamu STK, meslek odaları, dernekler, vakıflar ile işbirliği halinde hastalarımız ve ailelerinin yararına toplumsal kaynakları harekete geçirerek; işe yerleştirme, mesleki beceri kazandırma, her türlü psiko-sosyal ve ekonomik destek gibi toplumda ağır ruhsal hastalıklara yönelik damgalama ve dışlama karşıtı çalışmalar yürütmektedir. Ağır ve kronik ruhsal hastalıklar kişide yeti yitimine neden olarak, sosyal ve mesleki kayıplara neden olmaktadır” diye konuştu.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ