Çerez Örnek

Dünden Bugüne Ege Üniversitesi

Dünden Bugüne Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi, Türkiye’nin dördüncü üniversitesi olarak 27 Mayıs 1955 tarihli 9013 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6595 sayılı " Ege Üniversitesi adıyla İzmir'de bir üniversite kurulması hakkında Kanun" ile kurulmuş ve 5 Kasım 1955 tarihinde, eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

Ege Üniversitesi´nin ilk fakülteleri, 1955 yılında kurulan Tıp ve Ziraat Fakülteleridir. Aynı öğretim yılı içinde Yüksek Hemşirelik Okulu açılmıştır.

Yaklaşık yirmi yıllık bir zaman diliminde kuruluş sürecini tamamlayan Ege Üniversitesi´nde, değişik tarihlerde birçok fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmıştır.

Dünden Bugüne Ege Üniversitesi

1982 yılında Ege Üniversitesi’nin ikiye bölünmesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi kurulmuş, birçok fakülte ve yüksekokul Dokuz Eylül Üniversitesi’ne devredilmiştir. Ayrıca Ege Üniversitesi’nin çeşitli il ve ilçelerdeki fakülte ve yüksekokulları, Afyon Kocatepe, Pamukkale, Celal Bayar, Adnan Menderes Üniversitelerinin ilk fakülte ve yüksekokullarını oluşturmuştur.    

    

2023 yılı itibariyle Ege Üniversitesi’nde, 19 Fakülte, 9 Enstitü, 3 Yüksekokul, 1 Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, 11 Meslek Yüksekokulu, 6 Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve 41 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

2022 - 2023 öğretim yılı itibarıyla 48.211 ön lisans ve lisans, 8.193 lisansüstü öğrencisi olmak üzere toplam 59.925 öğrencisi olan Ege Üniversitesi´nde 3283 öğretim elemanı ve 7070 idari personel bulunmaktadır.

Dünden Bugüne Ege ÜniversitesiTürkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumlarından olan Ege Üniversitesi, “Araştırma Üniversitesi” ünvanına sahip, Türkiye’nin ilk Kurumsal Tam Akreditasyon Belgesini almış,  Öğrenci memnuniyetinde A Plus bir seviyede ve “Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite” ödülünü alan ilk ve tek üniversite olarak başarılarıyla Türk yükseköğretim sistemimize örnek, öncü bir üniversitedir.

Dünden Bugüne Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi, başta akredite olan ARGEFAR (İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi Çevre ve Gıda Analizleri Laboratuvarı), EGEPAL (Akaryakıt Petrol Analiz Laboratuvarı), MATAL (Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi), FABAL (Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarı), BESTMER (Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi), EBİLTEM-TTO (Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) ve TEKAUM (Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi) laboratuvarları olmak üzere, fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezlerinin kendi eğitim ve araştırmalarında kullandıkları toplam 896 laboratuvarı ve alanında öncü EGE Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve nüvEGE Kuluçka Merkezi ile araştırma alt yapısı güçlü bir üniversitedir. Geniş bir yelpazede laboratuvar ağına ve araştırma altyapısına sahip olan Ege Üniversitesinde, kamu ve özel sektöre yönelik pek çok test ve analiz hizmeti sunulmaktadır.

 

Ege Üniversitesi, Türkiye’nin dördüncü, bölgenin ilk ve en köklü üniversitesi olarak kuruluşundan bu yana, nitelikli ve nicelikli bilgi üreterek evrensel ölçekte bilim dünyasına katkıda bulunmayı, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı araştırıcı ve üretken bireyler yetiştirmeyi ve güçlü bölgesel etkisi ile toplumsal faydayı ön planda tutarak yüksek katma değer yaratmayı ilke edinmiştir. 68 yıllık geçmişi içinde, sadece eğitim ve araştırmaları ile değil, aynı zamanda araştırma sonuçlarının topluma aktarılması konusunda da önemli faaliyetler yürütmüş, ülkemizde birçok alanlarda ilklere imza atmıştır. Uluslararası düzeyde sunduğu kaliteli eğitim, teorik ve uygulamalı araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, üniversiteyi sanayi ve kamu ile Ar-Ge, inovasyon, girişimcilik, bilgi ve teknoloji transferi konularında buluşturmada geliştirdiği özgün modeli sayesinde Dördüncü Nesil Üniversite anlayışının ülkemizdeki ilk örneklerinden biridir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ