Çerez Örnek
canlı destek

Faydalı Belgeler

EÜ 2018-2023 Yılı Ar-Ge Strateji Belgesi 

EÜ 2019-2023 Yılı Stratejik Planı

EÜ Kalite Güvencesi

EÜ Kurum İç Değerlendirme Raporları

EÜ Yıllık Faaliyet Raporları

EÜ 2018 YÖK İzleme ve Değerlendirme Raporu

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi (2018)

TÜBİTAK Üniversite Yetkinlik Analizi Çalışması (2016)

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ