Çerez Örnek

Ege Üniversitesi AR-GE Strateji Belgesi 2018-2023

Ege Üniversitesi araştırma faaliyetlerini yönlendirmek, etkinliğini artırmak ve mükemmeliyet odaklarını güçlendirmek amacıyla 2009 yılından itibaren çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2012 yılında hızlandırılmış olan Ege Üniversitesi Araştırma Stratejisi ve Politikası belirleme çalışmaları kapsamında, kurumsal bir makro yönlendirme ile Üniversitemizin ulusal düzlemde lider olduğu saptanan alanlarında araştırmaların yönünü, gelişimini, kaynaklarını tanımlamak, disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmek ve kurumsal liderliğimizi daha da genişleterek ileriye götürmek amaçlanmıştır.

Bilindiği gibi üniversite iç ve dış paydaşlarının katılımı ile çok yönlü ve kapsamlı yürütülen çalışmada; Bilimsel Yayınlar, Ulusal ve Uluslararası Projeler, Kontratlı Araştırmalar, Patentler, Spin-Off Firma Sayıları, gibi farklı parametreler incelenerek beş öncelikli araştırma alanı belirlenmiştir. Alanların belirlenmesinin ardında ilgili araştırmacılar, sektör temsilcileri ve uzmanlarla çeşitli toplantılar (çalıştaylar, sektör toplantıları, odak grup toplantıları vb.) gerçekleştirilmiş, yurtiçi ve yurtdışında ki benzer çalışmalar incelenmiş, ulusal ve uluslararası eğilimler analiz edilmiş ve tüm bunlar üniversitemizin ilgili alanlardaki araştırma altyapısıyla birleştirilerek bu 5 alanı kapsayan “Ege Üniversitesi Araştırma Politikası ve Stratejisi” hazırlanmıştır.

"Biyoteknoloji, Enerji, Kimyasal Teknolojiler, Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları ve Gıda Bilimi ve Teknolojileri” alanları için TÜBİTAK’a sunulan strateji belgeleri 5 alanda da TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık bulunmuştur. Böylece, üniversitemizin Türkiye’de ilk beşe girerek öncü olduğu araştırma alanları ülkemiz bilim ve teknoloji otoritesi tarafından da onaylanmıştır.

Ege Üniversitesi seçtiği beş öncelikli alanda uzun yıllar çalışmalar sergilemiş, belirli bir birikim ve zenginliğe ulaşmıştır. Bu durum, TÜBİTAK tarafından 2016 yılında yapılan ve 120 alan ve 143 üniversiteyi içeren “Üniversite Yetkinlik Analizi” çalışması ile de teyit edilmiştir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ