Make font size smaller Make font size default Make font size larger

Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

Etik Kurullar

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

Tıp Fakültesi Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Araştırmalar Etik Kurulu

Tıp Fakültesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu