Çerez Örnek
Yenilenebilir Enerjinin Öncü Üniversitesi

Ege Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” ile ilgili çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren EÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) Müdür Yardımcısı, Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Armağan Kınal, Ege Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde   üniversitesinin tükettiği enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Ege Üniversitesinin çevre duyarlılığının ön planda tutulduğu, enerji verimliliğine son derece önem veren köklü bir üniversite olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kınal, “Ege Üniversitesi’nde son yıllarda çevrenin korunması, çevre duyarlılığının arttırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla devreye sokulması ile karbondioksit salınımının azaltılması amacıyla pek çok proje hayata geçirilmektedir. Gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmek istiyorsak, enerji üretimimizi en kısa zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürmek için çalışmak ve çalışanlara destek olmak hepimizin öncelikli hassasiyeti ve görevi olmalıdır” dedi.

Türkiye’nin, yenilenebilir enerji kaynakları açısından, gerek çeşitliliği gerek potansiyeli yönünden oldukça zengin bir ülke olduğunu, konumunun bu kaynakların etkin kullanımını mümkün kıldığını ifade eden Prof. Dr. Kınal, “Dünyada artan enerji kullanımı, tükenen doğal kaynaklar, küresel ısınma, git gide artan sera gazları emisyonu, iklim değişiklikleri, mevcut kaynakların korunması gerekliliği, fosil yakıtların tükenme ihtimali ve petrol fiyatlarındaki belirsizlik göz önüne alındığında temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı kaçınılmaz hale gelmektedir.  Yenilenebilir (sürdürülebilir) enerji kaynakları, kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde doğal süreçlerle sürekli yenilenen enerji kaynaklarıdır. Günümüzde küresel enerji ihtiyacının yüzde 80’i kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Aslında fosil yakıtlar da çok uzun bir zaman skalasında değerlendirildiklerinde, teorik olarak yenilenebilir enerji kaynakları olarak kabul edilebilirler. Fakat kolay elde edilme, taşınma ve depolanma gibi avantajlarından dolayı tüm dünyanın enerji ihtiyacını sağlayan ve son derece büyük miktarlarda harcanan fosil yakıtlar tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. Ayrıca fosil yakıtların en önemli ürünü olan ve oluşanın ancak yarısının doğal kaynaklarla emilebildiği karbondioksit küresel ısınma ve çevre felaketlerinin en önemli sebebidir.   Yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmada en önemli rolü üstlenmektedir. En önemli yenilenebilir enerji kaynakları Güneş, Rüzgâr, Biyokütle, Jeotermal, Hidroelektrik, Hidrojen ve Dalga Enerjisi olarak sıralanabilir” dedi.

“Ciddi miktarda tasarruf elde edilecek”

Ege Üniversitesinde Yaya Öncelikli Sürdürülebilir Yeşil Üniversite kapsamında hayata geçirilen bilimsel projeler ve çalışmalardan örnekler veren Prof. Dr. Armağan Kınal, “Ege Üniversitesinin tükettiği enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde, EÜ Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen bir proje oluşturulmuştur. Bu proje ile kampüsün ve hastanenin enerji ihtiyacının önemli bir kısmı güneş panellerini de içeren hibrit sistemlerden elde edilen enerji ile sağlanarak ciddi miktarda tasarruf elde edilecek ve bu kaynak bilimsel projelere ayrılacaktır. Ayrıca, proje gerçekleştiğinde üniversitenin fosil yakıtlardan sağlanan enerji miktarı düşeceğinden sera gazı salınımının ve üniversitenin karbon ayak izinin azaltılması sağlanacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Armağan Kınal, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan  “Sıfır Atık” Projesi kapsamında pilot üniversite seçilen Ege Üniversitesinde “Sürdürülebilir Yeşil Kampüs” uygulama çalışmaları ile özellikle plastik, kâğıt, cam ve organik atıkların kaynağında ayrıştırılıp dönüştürülerek enerji verimliliğine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Unibike projesi ile kampüs içi ulaşımda öğrencilerin ve personelin bisiklet kullanımı özendirilmekte, yurtlar ile kampüs arasındaki ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanması temin edilerek kampüsün karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunulmaktadır. EÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “Yeşil Kampüs Sürdürülebilir Üniversite” projesi İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu proje kapsamında, Sıfır Atık-Sıfır Deşarj ilkesine ulaşmak amacıyla üniversitemizin enerji, su ve atık yönetimi, yeşil bina olanakları ve doğal kaynaklar-doğal çeşitlilik gibi farklı alanlardaki envanterinin oluşturulması hedeflenmektedir. Farklı uzmanlık alanlarımızdaki öğretim üyelerimiz tarafından yürütülecek olan projede daha az enerji tüketerek, su kaynaklarımızı daha doğru ve verimli kullanarak karbon ve su ayak izinin azaltılması hedeflenmektedir. Ayrıca, seçilecek olan bir bina için yeşil bina kriterlerine uygunluk tespitleri yapılacaktır. Kampüsümüz içerisindeki biyoçeşitliğinin ortaya çıkarılması, biyo-atlas oluşturulması da proje çıktıları arasında olacaktır. Fizibilite raporlarında öngörülen iyileştirmeler ve düzenlemeler gerçekleştirilecek ve üniversitenin enerji, su, atık ve yeşil yapılanma konularıyla ilgili gelecek politikaları belirlenecektir” dedi.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ