Çerez Örnek
canlı destek
“Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0” projesi ile önemli verilere ulaşıldı

       Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İzmir Ticaret Borsası işbirliğiyle gerçekleştirilen ve bir yılı aşkın süredir devam eden “Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0” projesi başarıyla tamamlandı. Proje sürecini ve sonuçlarını değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,  İzmir Ticaret Borsası ve Ege Üniversitesi arasında yürütülen “Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0 Projesi” sonuç raporu ile önemli verilere ulaşıldığını söyledi.

       Teknolojik alanda yaşanan değişimin tarım sektöründe de her geçen gün kendini daha fazla hissettirmeye başladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak,  “Tarımda verimlik, kazanç ve kaliteyi artırarak üreticinin işlerini kolaylaştıran teknolojilerin Sanayi 4.0 ile  birlikte daha da akıllı bir hal aldığına şahit oluyoruz. Bunların yanı sıra gelecekte; bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak geliştirilen araçlarla çiftlikleri görüntüleme, dijital teknolojik araçlarla nem, sıcaklık gibi doğal etmenleri kontrol edebilme,  elektrik ve su gibi kaynakların verimli kullanımını sağlama imkanlarına kavuşacağız. Bunların tamamı Türk tarımına ve  çiftçilerimize ayrı bir güç katacak. Yapay zeka teknolojilerinin sunduğu algoritmaların çitçilerin kaliteli ve verimli tarım yapılabilmesinin önünü açacağına inanıyorum” dedi.

       Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Saygılı’nın proje yöneticiliğini yaptığı bilimsel ekipte, Prof. Dr. Ayten Ayşe Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Elif Tunalı Çalışkan ve Araş. Gör. Özge Erdölek Kozal görev aldı. Proje ekibi 1.5 yıllık süreçte önemli çalışmalar yaptı. Proje ekibi ilk önce tarım 4.0 konusunda dünya ve Türkiye’deki tarımın durumu araştırdı. Daha sonra tarım sektörü temsilcilerinin Tarım 4.0’a bakışını değerlendirmek üzere “Tarımda Teknolojik Dönüşüm; Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Tespiti” konulu bir ara çalıştay düzenlendi. İzmir’de 500 üretici ve 11 teknolojik ürün üreten firma üzerinde anket çalışması yapıldı. Son olarak, proje kapanış toplantısında elde edilen bulgular açıklandı.

       İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise “Yıllardır kullandığımız yöntemleri gözden geçirip yenilemeye mecbur olduğumuzu biliyoruz. Artık bize öğretilmiş doğrularla yetinmeyip teknolojinin sağladığı gelişmelerden faydalanarak kendi doğrularımızı bulmanın, çağın doğrularını yakalayıp bir adım öne geçmenin zamanı geldi” dedi. Tarımda ülkemizin diğer ülkelerle arasındaki açığı kapatması gerektiğini vurgulayan Kestelli, “Doğal zenginliklerimizle teknolojiyi birleştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

       EÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.  Özlem Önder  konuşmasında “Kamu-üniversite işbirliği açısından da örnek teşkil eden bu projenin  İzmir Ticaret Borsası  ve Ege Üniversitesi arasında yeni hayata geçen protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek diğer çalışmalara da kaynaklık etmesini, bu anlamda bir başlangıç noktası oluşturmasını ümit ediyorum” dedi.

       Proje Yöneticisi Prof. Dr. Fatih Saygılı yapısal sorun olarak üreticilerin profilinin teknolojik dönüşüme uygun olmadığını ve ayrıca arazilerin küçük ölçekli olması nedeniyle teknoloji kullanımının maliyetli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Saygılı, “Tarımsal alt yapının, örgütlenmenin, kooperatifleşmenin yetersiz olması ve eko sistemi oluşturan aktörler arasındaki iletişim ve iş birliğinin kanallarının yeterince gelişmemiş olması ve tarım teknolojilerine yapılan devlet yatırımının mevcut ihtiyaçları karşılayamaması gibi sorunları tespit ettik ve çözüm önerileri sunduk” diye konuştu.

       Türkiye’de tarım sektörünün “Tarım 4.0” sürecindeki fotoğrafını çekmeyi amaçlayan projenin sonucunda; sektöre ilişkin mevcut sorunlar saptanarak, bu sürece başarılı bir entegrasyon için öneriler ve çözümler geliştirildi. Projenin sonuç raporu, İzmir Ticaret Borsası Meclis Salonu’nda geniş katılımla gerçekleştirilen bir toplantıyla açıklandı.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ