Çerez Örnek
canlı destek
Ege, 610 laboratuvarıyla dev bir bilim üssü

Ege Üniversitesi eğitim altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Ege Üniversitesi bir yandan laboratuvar alt yapısını gelişen ve değişen teknolojilerin sunduğu imkânlar doğrultusunda donanımlı hale getirirken diğer yandan eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinde aktif olarak kullanılmak üzere yeni laboratuvarları hizmete sunuyor.

Ege Üniversitesi’nde öğrencilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin ortak kullanımına yönelik hizmet veren bilişim ve yabancı dil laboratuvarlarının yanı sıra fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezlerinin kendi eğitim ve araştırmaların da kullandıkları toplam 610 laboratuvar bulunuyor. Ege Üniversitesinin sağlık hizmeti veren kuruluşları olan Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi laboratuvarları topluma sağlık hizmeti verirken; fen, mühendislik, ziraat, eczacılık, edebiyat, spor bilimleri fakülteleri ile araştırma uygulama merkezi bünyesinde bulunan laboratuvarlar halkın, özel sektörün ve kamunun ihtiyaçlarına çözüm üretiyor. 

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 2019 yılında araştırma üniversiteleri içerisinde yer almak istediklerini belirterek, bilimsel alt yapıyı bu doğrultuda güçlendiklerini söyledi. Prof. Dr. Budak, “Uluslararası tanınır bir araştırma üniversitesi olma yolunda koyduğumuz hedeflere ulaşmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu hedeflerimize ulaşmak için eğitim öğretim ve araştırma alt yapımızı güncelliyoruz. Bu kapsamda mevcut laboratuvarların donanım ihtiyacını giderirken diğer yandan da yeni laboratuvarı öğrencilerimizin araştırmacıların, öğretim elemanlarımızın hatta halkımızın hizmetine açıyoruz” dedi.

“Egeli gençlere nitelikli ve kaliteli eğitim ortamı sunmaktan mutluyuz”  

Ege  Üniversitesinin, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla bilime katkı sağlamaya devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi bünyesinde bulunan 610 adet laboratuvarda yaptığımız tüm bilimsel faaliyetler ile gerek topluma hizmet gerekse bilimsel keşif ve patent konularında kazanımlar elde ediyoruz. Bazı laboratuvarlarımızın akreditasyonlarını sağladık. Bu laboratuvarların sayısını sürekli artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin en nitelikli akademisyenlerinden oluşan bir kadromuz var. Hocalarımızın potansiyellerini ancak onlara güçlü bir bilimsel alt yapı sağlayarak ortaya çıkarabiliriz. Bunun için laboratuvarlarımızın gelişimini çok önemsiyoruz.  Üniversitemizin sahip olduğu araştırma olanaklarını görünür kılmak ve paydaşların erişimini sağlamak amacıyla Ege Üniversitesi Laboratuvar Bilgi Sistemi EGE-LABSİS sistemini uygulamaya soktuk. Sisteme kurumsal web sayfamız üzerinden akademisyenlerimiz ve paydaşlarımız rahatça ulaşabiliyor. Tabi ki buradaki amaçlarımızdan birisi de öğrencilerimize “uygulayarak öğrenme” deneyimini kazandırmak. Egeli gençlere nitelikli ve kaliteli bir eğitim ortamı sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi. 

Temel bilimlerden sağlık bilimlerine, sosyal bilimlerden fen bilimlerine, eğitim bilimlerinden nükleer bilimlere, güneş enerjisinden ilaç bilimlerine,  spor bilimlerinden bilgisayar ve bilişim teknolojilerine tüm alanlarda en gelişmiş bölümleri bünyesinde barındıran Ege Üniversitesi’nde; öğrenciler birçok alanda öğrenimleri süresince elde ettikleri teorik bilgilerini laboratuvarlarda pekiştiriyorlar. Egeli akademisyen ve öğrenciler araştırmalarını Ege Üniversitesi bünyesindeki fakültelere bağlı çeşitli laboratuvar ve merkezlerde sürdürüyorlar. Yeni donanımlarla giderek zenginleşen bu laboratuvar altyapılarının katkısıyla Ege Üniversitesi’nin bilgi üretme,  pratiğe dökme ve kullanma kapasitesi her geçen gün gelişiyor.

Eğitim ve Araştırma Alt Yapısı

Ege Üniversitesinin toplumla en sık buluştuğu adres olan Tıp Fakültesi’nde 81 adet laboratuvar mevcut iken, üniversite-sanayi işbirliğine yönelik ar-ge inovasyon çalışmaları yürüten Mühendislik Fakültesinde 71 adet laboratuvar bulunuyor.  Türkiye’nin ilk kurulan ziraat fakültelerinden olan EÜ Ziraat Fakültesi 64, Fen Fakültesi ise toplam 47 adet laboratuvar ile dikkat çekiyor. Eczacılık Fakültesinde ise 39 laboratuvar yer alırken; sanayi kuruluşlarına ara eleman yetiştiren Ege Meslek Yüksekokulu’nda 45 laboratuvar hizmet veriyor.

Diğer birimlerde bulunan laboratuvarları ile birlikte Ege Üniversitesi; sağlık, tarım, tekstil, gıda, enerji, teknoloji, spor gibi sektörlere yönelik geniş bir yelpazede araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürürken, beşeri bilimlere yönelik laboratuvar çalışmaları ile toplumun sosyolojik yapısına ışık tutuyor.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ