canlı destek

2021-2022 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EK YATAY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİ

 

  1.  T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

                                            

 

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü ek yatay geçiş başvuruları sonucunda kayıt hakkı kazanan T.C. uyruklu öğrenciler aşağıda belirtilen tarihlerde Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş yaparak elektronik kayıt olabileceklerdir.

 

Kayıt Tarihleri: 11 - 15 Ekim 2021

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları mümkün değildir.

 

Kayıt için istenen belgeleri eksik olanların kaydı yapılmaz.

 

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden  üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp aşağıda belirtilen belgeleri sisteme ekleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeleri kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir

 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

* Yüksek Lisans programına kayıtlanacak adaylar için lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi

 

* Yüksek lisans dereceli doktora programına kayıtlanacaklar için yüksek lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi

 

* Lisans dereceli doktora programına kayıtlanacaklar için lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesi

 

* Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer alanlar için),

 

* Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi,

 

* Fotoğraf,

 

*Öğrenci Belgesi

 

* Erkek adaylar için askerlik tecil dilekçesi

 

  1. ULUSLARARASI (YABANCI UYRUKLU) ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

 

Tüm Uluslararası (yabancı uyruklu) lisansüstü öğrencilerinin bizzat veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

 

 

*Yüksek lisans programına kayıtlanacaklar için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi

 

*Doktora programına kayıtlanacaklar için lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı ve fotokopisi

 

*Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının Türkiye’deki noterlerden onaylı çevirilerinin aslı

 

*Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunmayan programlara kayıt yaptıracaklar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun tanındığına dair Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer alanlar için),

 

*Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun denkliğini gösterir Diploma Denklik Belgesi,

 

*İkamet Tezkeresi (Türkiye’de önceden bulunuyor ise ),

 

*Pasaport fotokopisi ve Türkiye’deki noterlerden onaylı Türkçe çevirisinin aslı

 

*Fotoğraf (Renkli fotokopi fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)

 

*Kayıt dilekçesi ( Tüm kayıtlanacak adaylar 2 adet dolduracaktır.)

 

 

Kayıt yenileme (ders kaydı) işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi ilgili enstitü öğrenci işleri bürolarından öğrenilebilecektir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ