canlı destek

2021 YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ

2021 YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ

 

Üniversitemize kayıt işlemleri iki şekilde gerçekleştirilecektir.

  1. E-Devlet üzerinden elektronik kayıt

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına yerleşen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir. Zorunlu nedenlerle elektronik kaydını tamamlayamayan öğrenciler Üniversitemiz elektronik kayıt sistemi üzerinden kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr web sayfasından gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt bu sayfada “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GELMEYECEKLERDİR. ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEMİZE AYRICA KAYIT BELGESİ TESLİM ETMEYECEKLERDİR.

 

E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler üniversite kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol edebilecektir.

 

Kontrol için tıklayınız.

 

E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge olmayıp ders kaydını tamamlayan öğrenciler öğrenci belgelerini https://www.turkiye.gov.tr web adresinden veya kayıtlı olunan Üniversitenin öğrenci işleri bürolarından temin edebileceklerdir.

 

 

  1. Ege Üniversitesi E-Kayıt Sistemi Üzerinden Kayıt

Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen turkiye.gov.tr sayfasından yapılan elektronik kayda KKTC kontenjanı ile yerleşen adaylar ile heyet raporu istenen programlara yerleşen adaylar dahil edilmemiştir. Ayrıca liseden tek ders sınavına katılacak olanlar, lise mezuniyeti MEB sisteminde görünmeyenler, kaydını sildirdiği halde YÖKSİS’te aynı düzeyde bir yükseköğretim kurumunda kaydı görünenler turkiye.gov.tr sayfasından yapılan elektronik kaydı yapamayacaklardır. Üniversitemiz elektronik kayıt sistemi üzerinden kayıtlanacak adayların kayıt işlemlerini 26 Ekim - 01 Kasım 2021 tarihleri arasında tamamlamaları gerekmektedir. Buna göre;

 

Heyet raporu istenen programa kayıtlanacaklar;

 

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp heyet raporunu sisteme ekleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz raporu kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir.

Sisteme eklenen belgeler kayıt personeli tarafından kontrol edilecek ve uygun olmaması halinde açıklama yazılarak düzenlemeye verilecektir. Adaylar birkaç saat içerisinde kayıtlanma durumunu görüntüleyebileceklerdir. Düzenlemeye verilen durumlarda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Heyet raporunu kayıt tarihlerinde temin edemeyenlerin aşağıdaki şartlı kayıt dilekçesini belge türlerinden “Heyet Raporu”nu seçerek imzalı bir şekilde yüklemeleri ve listeye ekle butonuna basmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan öğrencilerin kayıtları şartlı olarak yapılacak ve dilekçede belirtilen süre içerisinde belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Ulaştırmayanlar hakkında kayıt silme işlemi uygulanacaktır.

Sağlık raporunu temin edemeyenler için şartlı kayıt dilekçesi

 

Liseden Tek Ders/Bütünleme Sınavına Katılacaklar;

 

Ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adayların 26 Ekim - 01 Kasım 2021 tarihlerinde geçici kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt tarihlerinde geçici kaydını gerçekleştirmeyen adayların daha sonraki bir tarihte kaydı yapılmayacaktır.

Bu durumdaki adayların liselerinden alacakları “tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacaklarına ilişkin belge” ile aşağıda yer alan geçici kayıt dilekçesini E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp kayıt sistemine yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise geçici kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Geçici kayıt dilekçesi için tıklayınız.

Geçici kaydını tamamlayan bu durumdaki öğrencilerin 31.12.2021 tarihine kadar mezun olduklarına ilişkin belgeyi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Mezuniyet belgesi/lise diplomasını bu tarihe kadar ulaştırmayanların geçici kayıtları silinecektir.

 

Liseden mezun olduğu halde MEB sorgusu yapılamadığı için E-devlet sistemi üzerinden kaydını gerçekleştiremeyen adaylar da üniversitemizin yukarıda belirtilen adres üzerinden kayıt sistemine giriş yaparak mezuniyet belgelerini yükleyerek kayıt başvurusu yapabileceklerdir. Yüklenen lise mezuniyet belgesinin uygunluğu kontrol edilerek uygun olanların kayıtları tamamlanacaktır.

 

Aynı Düzeyde Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olanlar;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edilememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

Öğrenimini üniversitemizde sürdürmeye karar veren adayın aynı düzeydeki diğer programdan kaydını sildirmesi gerekecektir.

E-Devlet sistemine kayıt silme durumu yansıdıysa bu durumdaki adaylar üniversitemizin elektronik kayıt sistemine girerek herhangi bir belge yüklemeksizin kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.

Diğer programdan kaydını sildirdiği halde durumu E-Devlet sistemine yansımadıysa kaydını sildirdiğine ilişkin, ilgili üniversiteden alacakları belgeyi E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin elektronik kayıt sistemine giriş yapıp yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

 

 

  1. Kesin Kayıt Belgeleri

Kayıt esnasında KKTC uyruklu öğrenciler ile aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylar haricindeki öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Lise mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adayların üniversitemiz elektronik kayıt sistemine lise diploması/mezuniyet belgesinin onaylı örneğini yüklemeleri istenecektir. Ayrıca liseden tek ders/ bütünleme sınavlarına katılacak olması nedeniyle mezun olamayanların kayıt tarihlerinde (26 Ekim - 01 Kasım 2021 tarihlerinde) tek ders/bütünleme sınavlarına katılacaklarına ilişkin belgeyi üniversitemiz elektronik kayıt sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylardan sağlık raporu istenecektir.

 

-Ege Meslek Yüksekokulu’nun Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na kayıtlanacak adayların, Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olduğuna ilişkin sağlık raporu almaları gerekmektedir. Ayrıca Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olması ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmadığına ilişkin sağlık raporu almaları gerekmektedir.

-Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Su Altı Teknolojisi Programı’na kayıtlanacak tüm adayların

 

Bünyesinde sualtı hekimi bulunduran devlet hastaneleri veya bünyesinde sualtı hekimi bulunduran özel sağlık kuruluşlarından (Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri) Su altı adamı olur sağlık raporu almaları gerekmektedir.

 

Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na kayıtlanacak tüm adayların;

 -TC vatandaşı olması,

-Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,

-Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir."

DİKKAT: Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı için sözlü mülakat sınavları Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır.

 

-Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıtlanacak adayların;

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.). (2021 YKS Kılavuzu Bk. 49 maddesi gereği)

 

 -Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi programına kayıtlanacak adayların;

 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.). (2021 YKS Kılavuzu Bk. 49 maddesi gereği)

 

KKTC Uyruklu Öğrenciler İçin Kayıt Belgeleri

 

E-Devlet şifresi olan KKTC uyruklu adaylar üniversitemiz elektronik kayıt sistemi

üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecektir.

E-Devlet şifresi olmayan KKTC uyruklu adaylar 26 Ekim - 01 Kasım 2021 tarihlerinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıdaki belgeleri teslim ederek kayıtlarını tamamlayacaklardır.

- Pasaport fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

- Kıbrıs kimliği fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

- İkametgah Belgesi (aslı gibidir onaylı)

- Lise diploması (aslı görülmek suretiyle fotokopisi)

- 3 adet fotoğraf

- Yukarıda belirtilen bölümlere kayıtlanacaklar için heyet raporu (aslı)

 

Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri

 

Kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

 

Ders Kaydı İşlemleri

Kayıt yenileme (ders kaydı) işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri bürolarından edinilebilecektir.

Eğitim Öğretime İlişkin Bilgiler

Üniversitemizde eğitim ve öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr sayfasından,

Üniversitemizde yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin bilgiye www.ydy.ege.edu.tr sayfasından,

Burs, öğrenci toplulukları, sağlık ve spor hizmetleri vb. bilgiye www. http://sksdb.ege.edu.tr sayfasından,

Öğrenci köyüne ilişkin bilgiye http://ogrencikoyu.ege.edu.tr sayfasından erişilebilmektedir.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ