canlı destek

Öğrenci Senatosu Adaylığı Başvuru ve Seçimi İşlemleri

 

Ege Üniversite Öğrenci Senatosu Yönergesi uyarınca 2 yıl süresince görev yapmak üzere üye seçimi yapılacaktır.

Fen-Mühendislik ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşerî Bilimler alanlarının her birinden birer lisans ve birer lisansüstü olmak üzere, Öğrenci Senatosu üyesi olmak için başvuran yabancı uyruklu öğrenciler arasından düzenlenecek seçimle belirlenecek altı yabancı uyruklu öğrenci, Fen-Mühendislik ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşerî Bilimler alanlarının her birinden birer öğrenci olmak üzere, not ortalaması en az 3.50 olmak şartıyla başvuruda bulunan lisans öğrencileri arasındanen başarılı üç öğrenci, Üniversitemizde çift anadal programlarında eğitim – öğretim gören ve çift anadal programında not ortalaması en yüksek olan ve başvuran öğrenciler arasından bir öğrenci Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir.

Kariyer, doğa-spor, sahne-sanat, sosyal sorumluluk-düşünce, mesleki topluluk gruplarının her birinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının yönetim kurulu başkanları arasından birer temsilci olmak üzere, beş temsilci Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek seçimle belirlenecektir.

Öğrenci Senatosu üyesi olmak için başvuran engelli öğrenciler arasından, üç engelli öğrenci Engelsiz Ege Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek seçimle belirlenecektir.

Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin her birinden, yüksek lisans programlarından bir ve doktora programlarından bir olmak üzere, sekiz öğrenci ilgili Enstitü Müdürlüklerince düzenlenecek seçimle belirlenecektir.

Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi birim öğrenci temsilcileri Ege Üniversitesi Öğrenci Senatosunun doğal üyesi olduğundan Öğrenci Konseyi birim öğrenci temsilcilerinin Öğrenci Senatosu üyeliği için başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. Öğrenci Konseyi birim öğrenci temsilcilerinden başvuru olması durumunda söz konusu öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru Şartları

1) İlgili enstitü, fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olmak.

2) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak.

3) Adli sicil kaydı bulunmamak.

4) Disiplin cezası almamış olmak.

5) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış ve kayıt yenilemiş olmak.

6) Terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak

 

Başvuru Şekli

Not Ortalaması-Çift Anadal-Yabancı Uyruklu Öğrenciler için başvurular kimlik.ege.edu.tr sayfasından kullanıcı hesapları üzerinden giriş yapılmak suretiyle  “Öğrenci İşleri Uzaktan Başvuru İşlemleri” sekmesinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için başvuru bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması ve önce “Kaydet” butonuna ardından “Onayla ve Başvuruyu Tamamla” butonuna basılması gerekecektir. Başvurusu uygun olan adayların başvuruları onaylanacaktır. Başvurusu uygun olmayan adayların başvuruları reddedilecek ve redde ilişkin açıklama yazılacaktır. Başvuru yapan adaylar başvuru durumunu başvuru sayfasından takip edilebileceklerdir.

Kariyer, doğa-spor, sahne-sanat, sosyal sorumluluk-düşünce, mesleki topluluk gruplarının her birinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının yönetim kurulu başkanları arasından seçilecek temsilciler Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

Engelli öğrenciler Üniversitemiz Engelsiz Ege Koordinatörlüğüne müracaat edeceklerdir.

Yüksek lisans ve doktora programlarından başvuru yapacaklar ilgili Enstitü Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir.

 

Başvuru Belgeleri

  1. E-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu “Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığına ilişkin belge”
  2. E-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu “Adli sicil kaydı belgesi”
  3. Terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı bulunmadığına ilişkin taahhütname (Taahhütname için tıklayınız.)
  4. Öğrenci Belgesi
  5. Disiplin durumuna ilişkin belge

Başvurusu onaylanan tüm yabancı uyruklu adaylar ile not ortalaması ve çift anadal üzerinden başvuru yapan öğrencilerden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenen adayların istenilen belgeleri 26 Kasım 2021 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Kariyer, doğa-spor, sahne-sanat, sosyal sorumluluk-düşünce, mesleki topluluk gruplarının her birinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının yönetim kurulu başkanları arasından seçilecek temsilcilerin başvuru belgelerini Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Engelli öğrencilerin başvuru belgelerini Üniversitemiz Engelsiz Ege Koordinatörlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

Yüksek lisans ve doktora programlarından başvuru yapacakların başvuru belgelerini  ilgili Enstitü Müdürlüklerine ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Aday Başvuru ve Seçim Takvimi

Not Ortalaması ve Çift Anadal Öğrencisi Adaylık Başvuruları: 24-25 Kasım 2021

Başvuru Belge Teslimi: 26 Kasım 2021

Teslim Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Hizmetleri

Sonuçların İlanı: 1 Aralık 2021/oidb.ege.edu.tr sayfasından

Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylık Başvuruları: 24-25 Kasım 2021

Başvuru Belge Teslimi: 26 Kasım 2021

Teslim Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi

Adayların İlanı: 29 Kasım 2021

Seçim Günü: 30 Kasım 2021

Seçim Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.

Sonuçların İlanı: 1 Aralık  2021/oidb.ege.edu.tr sayfasından

 

Kariyer, Doğa-Spor, Sahne-Sanat, Sosyal Sorumluluk-Düşünce, Mesleki Topluluk Gruplarının Her Birinde Faaliyet Gösteren Öğrenci Topluluklarının Başvuruları : 24-25 Kasım 2021

Başvuru Belge Teslimi: 26 Kasım 2021

Teslim Yeri: Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Adayların İlanı: 29 Kasım 2021

Seçim Günü: 30 Kasım 2021

Sonuçların İlanı: 1 Aralık  2021/sksdb.ege.edu.tr sayfasından

Engelli Öğrencilerin Başvuruları  : 24-25 Kasım 2021

Başvuru Belge Teslimi: 26 Kasım 2021

Teslim Yeri: Engelsiz Ege Koordinatörlüğü

Adayların İlanı: 29 Kasım 2021

Seçim Günü: 30 Kasım 2021

Sonuçların İlanı: 1 Aralık  2021/engelsizege.ege.edu.tr sayfasından

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından Yapılacak Başvurular: 24-25 Kasım 2021

Başvuru Belge Teslimi: 26 Kasım 2021

Teslim Yeri: İlgili Enstitü Müdürlükleri

Adayların İlanı: 29 Kasım 2021

Seçim Günü: 30 Kasım 2021

Sonuçların İlanı: 1 Aralık  2021/İlgili Enstitü Müdürlüğü internet sayfasından

 

Seçim İşlemi

Senato üyeliğine başvuruda bulunan ve başvurusu onaylanan adaylar için yapılacak seçimler 30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Seçim yeri seçimi gerçekleştirilecek ilgili birimce duyurulacaktır.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ