canlı destek

ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

 

Üniversitemiz Hastanesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'' uyarınca Üniversitemiz Hastanesi sürekli işçi alımı ilanına başvuru yapanların noter huzurunda kura işlemleri tamamlanmıştır.

Öncelikli adayların ve kura sonucu belirlenen asil adayların 24.11.2021 ile 01.12.2021 tarihleri arasında (01.12.2021 tarihi mesai bitimine kadar) aşağıda belirtilen belgeleri Üniversitemiz Hastanesi İşçi ve Sözleşmeli Personel Bürosuna teslim etmesi gerekmektedir.

Öncelikli adaylar ile kura sonucu belirlenen asil adaylardan belgelerini getirmeyen veya eksik getiren adaylar sözlü sınava katılma hakkını kaybedecektir.

Öncelikli adaylar ile kura seçimi sonucu belirlenen asil adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi Üniversitemiz internet sitesinde (www.ege.edu.tr) ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan asil ve öncelikli adayların listesi (Temizlik Görevlisi)

Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan asil adayların listesi (Güvenlik Görevlisi)

Kura sonucu belirlenen yedek adayların listesi (Temizlik Görevlisi)

Kura sonucu belirlenen yedek adayların listesi (Güvenlik Görevlisi)

Sözlü sınava katılacak adayların teslim etmesi gereken belgeler.

1-     Sürekli işçi başvuru formu

2-     Öğrenim belgesi fotokopisi

3-     Adli Sicil Kaydı ( Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile mahkeme kararı istenecektir.)

4-     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5-     Fotoğraf 1 adet

6-     Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

7-     İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak)

8- Güvenlik Görevlisi: 5188 sayılı kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamladığına dair geçerli güvenlik belgesi ile güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi (Aslı görülecektir)

9- Terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca verilen başarı belgesi (öncelikli adaylar için)

10-Kamuda sürekli işçi olarak çalışırken ayrıldığını gösteren belge (öncelikli adaylar için)

ÖNEMLİ NOT:

* Yedek adaylar belge teslimi yapmayacaktır.

** Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında belge teslimine gelecek adayların tek başına gelmesi ve maske takması zorunludur.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ