canlı destek

UKRAYNA DA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

 

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarında eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler yatay geçiş yapabilmek için yurt dışında kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve bir diploma programına kayıtlı olmak şartıyla onun hazırlık sınıfı, ara sınıfları ve son sınıfında bulunanlar ÖSYS/YKS Kılavuzundaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen esaslara göre aşağıda kontenjan belirtilen programlara yatay geçiş yapabileceklerdir.

Kontenjanlar için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen duyuru için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen şartlar ile ilgili kısa soru ve cevaplar için tıklayınız.

Ukrayna’daki Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumu listesi için tıklayınız​.

 

Başvuru evraklarında eksiklik olan öğrencilerin başvurularının durumu “Düzenleme”ye çevrilecek ve düzenleme nedeni ekranda görülecektir.  Düzenleme nedeni evrak eksikliği/evrakların şeklen uygun olmaması olan öğrenciler, başvuru süresi içinde gerekli belgeyi temin ederek aynı aday numarası ve aday şifresi ile başvurularını güncelleyebileceklerdir. Bu nedenle öğrencilerin başvuru sonrası durumlarını aday numarası ve aday şifresi ile başvuru sistemine girerek son başvuru tarihine kadar takip etmeleri gerekmektedir.   

Başvuru için tıklayınız. (Başvuru sayfası 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde açık olacaktır.)

Yatay Geçiş Başvuru Şartları

 • Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarının örgün (yüz yüze) eğitim programlarına kayıtlı olmak
 • Ukrayna’da kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması
 • Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarına 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve önceki dönemlerde kayıt yaptırmış olmak
 • Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki ÖSYS/YKS’ye girmiş öğrencilerin;

a- ÖSYS/YKS’de başarı sıralaması şartı aranan programlar (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Öğretmenlik) için başarı sırası şartını sağlamış olmaları,

b- ÖSYS/YKS’de başarı sırası aranmayan alanlarda, Türkiye’de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olmaları,

c- Özel yetenek programlarında Üniversitemizin ilgili yılın ÖSYS/YKS’de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olmaları, (Üniversitemiz özel yetenek programlarının, istedikleri takdirde özel yetenek sınavı yapma hakkı saklıdır),

ç- Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayıt yaptıranların da yukarıdaki şartları sağlamaları,

d- Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarına başvuru yapabilmek için Ukrayna’daki bir yükseköğretim programına kayıt oldukları yıldaki YGS/TYT puanları ile Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunun o yıldaki programının taban puanını karşılaması gerekmektedir.

 

 • ÖSYS/YKS Puanı Olmayan veya Sınava Girmeyen Öğrencilerin;

Ukrayna’daki diploma programına uluslararası sınav (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) sonucu ile kayıt yaptırmış olan Türk ve yabancı öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilen muadil sayılan aşağıda belirtilen belgelerden birine sahip olması

SAT 1 : En az 1000 puan

ACT : En az 21 puan

Abitur : En az 4 puan

Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12

GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28

Avusturya Matura Diploması (MaturaReifezeugnis) : En çok 2

İtalya Maturita Diploması (Diploma diMaturita) : En az 70

Veya

 • Başarı şartı aranan programlar (Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Öğretmenlik) için

Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki; ÖSYS/YKS kılavuzunda bulunan ve aşağıdaki tabloda belirtilen sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları,

 

 • Başarı sırası aranmayan programlar için

ÖSYS/YKS kılavuzunda zikredilen ve aşağıdaki tabloda belirtilen sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde olan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları,

Yıl

Sıralama Kuruluşları

Başarı sıralaması olan programlar(Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Öğretmenlik)

Başarı sıralaması olmayan programlar

2021

Times Higher Education (THE),

QS World University Rankings,

Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking

İlk 400 lük dilimde olması gerekiyor.

İlk 1000 lik dilimde olması gerekiyor.

2020

Times Higher Education (THE), QS

İlk 500 lük dilimde olması gerekiyor.

İlk 1000 lik dilimde olması gerekiyor.

2019

Times Higher Education (THE), QS

İlk 500 lük dilimde olması gerekiyor.

İlk 1000 lik dilimde olması gerekiyor.

2018

Times Higher Education (THE), QS

İlk 500 lük dilimde olması gerekiyor.

İlk 1000 lik dilimde olması gerekiyor.

2017

Times Higher Education (THE), QS

İlk 500 lük dilimde olması gerekiyor.

İlk 1000 lik dilimde olması gerekiyor.

2016

Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking,

QS World University Rankings,

Times Higher Education (THE),

University Ranking by Academic Performance (URAP)

İlk 1000 lik dilimde olması gerekiyor.

İlk 1000 lik dilimde olması gerekiyor.

 

Daha önceki yıllar için ÖSYS/YKS kılavuzuna bakılması gerekmektedir.

Başvuru Belgeleri

 • ÖSYS/YKS sonucuna göre başvuracak öğrenciler için ÖSYS/YKS sonuç belgesi (ÖSYS/YKS belgelerinde doğrulama kodu yer almalıdır);

 

 • ÖSYS/YKS Puanı olmayan öğrencilerin Ukrayna’daki diploma programına kayıtlandığı uluslararası sınav (SAT1, ACT, Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası, Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB, Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis), İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) sonuç belgesi

 

 • Ukrayna'daki programa kayıt yapılan yıldaki söz konusu programın sıralama kuruluşları listesindeki sırasını gösteren belge (Ekran görüntüsü olabilir)

 

 • Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği

 

 • Ukrayna’da öğrenim gördüğüne dair kayıtlanma şekli ve sınıf bilgisinin yer aldığı öğrenci belgesi ile Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği

 

 • Ortaöğretiminin tamamını yurtdışında okuyan öğrenciler için ortaöğretiminin tamamını yurtdışında okuduğuna ilişkin belge ve mezuniyet belgesinin aslı ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği

 

 • Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanlar için lise mezuniyet belgesi

 

 • Kurumlarında uygulanmakta olan öğretim planının örneği ile Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği  (Sadece öğrenim görülen sınıfları gösteren öğretim planı yeterli olacaktır)(Öğretim planı; programda verilen derslerin isimlerinin belirtildiği tablo-müfredat programıdır);

 

 • Kurumlarında uygulanmakta olan ders içeriklerinin tasdikli örneği ve bu belgenin Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği;

 

 • Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan kısmen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuranlar için ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınav belgesi (*)(Eş değer yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanlar yapılacak olan sınava katılacaklardır.); Adayların Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenecek olan yabancı dil yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 70 puan ile başarılı olmaları şarttır.

 

 

 • Tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuranlar için ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınav belgesi(*)(Eş değer yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanlar yapılacak olan sınava katılacaklardır. Dil bölümlerine müracaat edenlerin eş değer sınav belgesi olsa bile speaking sınavına (konuşma düzeyi sınavı) girmesi gerekmektedir. Bu durumdaki başvuru sahiplerinin Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu ile irtibata geçmesi gerekmektedir.); Adayların Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenecek olan yabancı dil yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 70 puan ile başarılı olmaları şarttır.

    Ege Üniversitesi     Tarafından    Kabul Edilen İngilizce Yeterlik Sınavları Eş Değerlik Tablosu için tıklayınız.

 

 • Adayın ayrılacağı Üniversite – Fakültesini tanıtan doküman (Türkçe veya İngilizce olabilir);

 

 • Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığına ilişkin belge (E-devletten alınan doğrulama kodlu belge de kabul edilecektir.)

 

 • Pasaportun kimlik bilgileri ve Ukrayna’ya yapılan giriş çıkışları gösteren sayfalarının fotokopisi

 

 

YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ

Başvuru: 11-15 Nisan 2022

Yabancı Dil Sınavı: 18 Nisan 2022 Saat: 17.00 [(Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren programlar için) Yabancı dil sınavı yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün  www.ydy.ege.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.]

Türkçe Yeterlik Sınavı: 19 Nisan 2022 Salı Saat:10.00 (Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe Yeterlik Belgesi sunmaları gerekmektedir. Belge sunamayan öğrencilerin Üniversitemiz Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü TÖBİR tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinden veya Yunus Emre Enstitülerinden Türkçe C1 veya C2 düzeyinde belgesi olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerinden mezun olanlar Türkçe hazırlık eğitiminden  muaf sayılırlar. )

Değerlendirme: 18-19 Nisan 2022 (Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren programlar için bu tarih yabancı dil sınav sonuçlarının ilanı ile başlayacaktır.)

Sonuçların İlanı: 20 Nisan 2022

Asil Kayıt: 21-22 Nisan 2022

Yedekten Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı: 23 Nisan 2022

Yedek Kayıt: 25 Nisan 2022

Değerlendirme: Başvurularla ilgili değerlendirme, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde ve aşağıda belirtilen sıralama kriterlerine göre ilgili yönetim kurulları tarafından yapılacaktır.

Sıralama Kriterleri

Ukrayna-Rusya  savaşı  nedeniyle  Ukrayna'daki  yükseköğretim  kurumlarında  eğitim  gören  Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı  öğrenciler  ile  yabancı  uyruklu  öğrencilerin  ülkemizdeki  yükseköğretim kurumlarına  yatay  geçiş  ve  özel  öğrenci  olarak  eğitimlerine  devamlarına ilişkin Yükseköğretim Genel Kurulunun 28.03.2022 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, 2021-2022 güz dönemi ve öncesinde Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarına kayıtlanmış ve eğitim gören öğrencilerden  ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden kontenjanı aşan sayıda başvuru olması durumunda; öncelikle YKS sınav puanı olanlar, kontenjanın dolmaması durumunda dünya sıralaması listesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen ve ÖSYM Kılavuzlarında ilan edilen sıralamada yer alanlar, yine kontenjanın dolmaması durumunda eşdeğer yurtdışı sınav belgesine sahip olanlar sıralanarak kabul edilecektir.

Bu kategorilerin kendi içindeki sıralamasında ise; YKS sınav puanı en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak, puanı aynı olan başvurularda kayıtlı olduğu üniversitenin dünya sıralama listesindeki sırası yüksek olana,  sıralama listesindeki sıralaması da aynı olan başvurularda ortalaması yüksek olana öncelik verilecek, ortalamanın da aynı olması halinde yaşı küçük olana öncelik verilecektir.

Diğer kategoriler (Dünya sıralama listesi, eş değer yurt dışı sınav belgesi) için de aynı şekilde sıralama yapılacaktır,

Her ülkenin not sistemi farklı olduğundan genel not ortalamaları yüzlük sisteme çevrilerek sıralama yapılacaktır. 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ