Çerez Örnek
canlı destek

Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınav Sonuçları

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca 14.09.2022 tarihinde yapılan Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı mezkur Yönetmeliğin 12. ve 13. maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda değerlendirilmiş olup, değerlendirme sonucu oluşan başarı listesi personelin görev yapmakta olduğu birimlere bir üst yazı ile bildirilmekle birlikte ilanen duyurulmuştur.

Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Başarı Listesi 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ