Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Öğretim Elemanı Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

 

 1. Başvuru Dilekçesi (EK-1)
 2. Atamaya Esas Beyan Formu (EK-2)
 3. Özgeçmiş
 4. Fotoğraf (4 adet)
 5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 6. Askerlik Belgesi (Onaylı)
 7. Yeniden atanacaklar için atamaya esas olmak üzere ilgili Kurum onaylı Hizmet Belgesi.
 8. Onaylı Diploma Örneği (Lisans,Y.Lisans,Doktora,Doçentlik, Eşdeğeri belgesi.(Başvurduğu birim tarafından Asılları getirildiğinde fotokopileri onaylanabilir)
 9. Transkript (Resmi)
 10. ALES,TUS,DUS,YDUS vb., Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgeleri (Onaylı)
 11. Var ise; Hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge (Onaylı)
 12. Öğrenci Belgesi (Yüksek Lisans veya Doktora )
 13. Mal Beyanı (EK-3)
 14. Sağlık Raporu (Heyet Raporu)
 15. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-4) (4 adet)
 16. Tecrübe Belgesi istenen kadrolar için (SGK Hizmet Dökümü, Hizmet Belgesi, ilgili alanda çalıştığını gösterir belge)

(29.01.2018 – 13.02.2018) tarihleri arasında evrakların ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.