Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin Başvuruda Bulunan Engelli Personelin Sınav Duyurusu

 

Devlet Personel Başkanlığının 10.05.2018 tarihli ve 37950 sayılı yazısı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin 5. maddesinin  2.  fıkrasının (b) bendi uyarınca sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruda bulunanların başvuruları 30.05.2018 tarihli tespit komisyonu kararı ile kabul edilmiş olup, sözlü sınav tarihi ve yeri aşağıda gösterilmiştir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

Birimi

Sınav Tarihi ve Saati

Sınav Yeri

1

İbrahim Alper MEMİOĞLU

106*****838

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

01.06.2018 Saat 10:00

Personel Daire Başkanlığı

2

İsmail YALÇIN

640*****952

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

01.06.2018 Saat 10:00

Personel Daire Başkanlığı

3

Döndü ÇAKAR

641*****052

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

01.06.2018 Saat 10:00

Personel Daire Başkanlığı

4

Celaddin ALAN

559*****300

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

01.06.2018 Saat 10:00

Personel Daire Başkanlığı

5

Ramazan ERGÜL

373*****838

İdari ve Mali İşler  Daire Başkanlığı

01.06.2018 Saat 10:00

Personel Daire Başkanlığı

6

Fidan DURSUN

565*****870

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

01.06.2018 Saat 10:00

Personel Daire Başkanlığı

7

Bilge ELVAN

217*****104

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

01.06.2018 Saat 10:00

Personel Daire Başkanlığı