Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Şube Müdürü Sınav İlanı

12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Şube Müdürü  kadrosu için Görevde Yükselme Sınavı yapılacaktır.

Sınıfı

Kadro Unvanı

Derecesi

Birimi

Sayısı

Aranacak Şartlar

GİH

Şube Müdürü

1

Ege Üniversitesi Rektörlüğü

 

2

Genel Şartlar:

 a) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla (12.07.2019), 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) İlan edilen kadrolar için başvuru süresinin son günü itibarıyla (12.07.2019), ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7. maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak,

ç)  Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

 

Özel Şartlar:

1-En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2-İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla (12.07.2019), yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı, kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

 

 

GİH

Şube Müdürü

3

1

GİH

Şube Müdürü

4

1

Şube Müdürü Görevde Yükselme Sınavı ilanında belirtilen genel ve özel şartları taşıyan personelin başvurularını 01.07.2019/12.07.2019 tarihleri arasında kapalı zarf ile  Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir.

 BAŞVURU TARİHİ   01.07.2019/12.07.2019