Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

2019 Faaliyet Yılı Akademik Teşvik Ödeneği Sonuçları İlan Edilmiştir

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu; Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları karar tutanaklarında belirtilen faaliyetleri, puanları ve değerlendirmeleri dikkate alarak, öğretim elemanlarımızın 2019 yılı Akademik Teşvik Ödeneğine ilişkin yaptıkları başvuruları değerlendirmiş ve karara bağlamıştır.

Öğretim elemanlarımız teşvik puanlarına, https://kimlik.ege.edu.tr  adresindeki “Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS)” üzerinden, bireysel olarak ulaşabilmektedir.

İlan edilen puanlara yönelik her türlü itiraz, “Üniversitemiz Akademik Teşvik Ödeneği İçin Başvuru Takvimi” uyarınca, 24 – 28 Şubat 2020 tarihleri arasında Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na, yine ATÖSİS üzerinden yapılabilecektir.

Bilgilerinize sunulur.